Opłaty

Rok szkolny 2021/2022 


Ogólne informacje dotyczące dokonywania opłat za przedszkole.

1. Opłata za poprzedni miesiąc powinna być dokonana nie później niż do 14 dnia bieżącego miesiąca. Przykładowo za wrzesień opłata powinna być dokonana najpóźniej 14 października.

2. Opłaty dokonuje się na rachunek bankowy przedszkola: Bank PKO BP SA: 47 1020 2892 0000 5502 0590 3754
Przy dokonywaniu opłaty należy pamiętać o wpisaniu w tytule przelewu przede wszystkim imienia i nazwiska (ewentualnie dodatkowo numeru PESEL) dziecka, za które dokonywana jest opłata.

Przykładowy formularz przelewu.

Numer rachunku: 47 1020 2892 0000 5502 0590 3754
Nazwa odbiorcy: Samorządowe Przedszkole nr 98
Adres odbiorcy: os. Centrum B 11, 31-928 Kraków
Kwota: xxx,xx
Tytuł przelewu: imię nazwisko dziecka, Przedszkole nr 98

Należy wstawić odpowiednią kwotę oraz obowiązkowo imię i nazwisko dziecka.

Należy pamietać, aby było wpisane imię i nazwisko dziecka, a nie rodzica!

Opłaty za korzystanie z przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 - źródło: http://www.bip.krakow.pl

3. Wysokość stawki żywieniowe w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 9 zł, w tym:
           - śniadanie: 2,25 zł;
         - obiad:  5,40 zł;
         - podwieczorek: 1,35 zł.

4. Wysokość opłat za świadczenia (bez wyżywienia):
a) w godz. 8.00 – 13.00: bezpłatnie
b) za każdą godzinę korzystania ze świadczeń poza czasem określonym w pkt. „a” – 1 zł. Dla rodziców objętych Programem Krakowska Karta Rodzinna 3+ 0,50 zł. Dzieci sześcioletnie korzystają z pobytu w przedszkolu nieodpłatnie.

5. Opłata za korzystanie z usług przedszkola (w tym za wyżywienie) pobierana jest z dołu po zakończeniu danego miesiąca, w terminie do 14 dnia kolejnego miesiąca.

6. Opłaty dokonuje się na rachunek bankowy przedszkola.