Potwierdzenie woli korzystania z przedszkola

 

25.04.2022-06.05.2022 – potwierdzenie przez rodziców woli korzystania z przedszkola w postaci wypełnionego

i podpisanego przez oboje rodziców oświadczenia. Druk do pobrania na stronie internetowej lub w przedszkolu.

Terminy składania dokumentów

26.04.2022 (wtorek) – 13.00-16.00

27.04.2022 (środa) – 7.30-11.00

28.04.2022 (czwartek) – 8.00-11.00

04.05.2022 (środa) – 7.30-11.00

05.05.2022 (czwartek) – 13.00-16.00

06.05.2022 (piątek) – 8.00-12.00

Potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców może odbywać się również w sposób zdalny, tj. logując się na konto dziecka (krakow.formico.pl) lub przesyłając e-mail do przedszkola.

Brak potwierdzenia w terminie jest równoznaczny z rezygnacją z korzystania z przedszkola.