Rekrutacja 2022/23

Potwierdzenie woli korzystania z przedszkola

25.04.2022-06.05.2022 – potwierdzenie przez rodziców woli korzystania z przedszkola w postaci wypełnionego

i podpisanego przez oboje rodziców oświadczenia. Druk do pobrania na stronie internetowej lub w przedszkolu.

Terminy składania dokumentów

26.04.2022 (wtorek) – 13.00-16.00

27.04.2022 (środa) – 7.30-11.00

28.04.2022 (czwartek) – 8.00-11.00

04.05.2022 (środa) – 7.30-11.00

05.05.2022 (czwartek) – 13.00-16.00

06.05.2022 (piątek) – 8.00-12.00

Potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców może odbywać się również w sposób zdalny, tj. logując się na konto dziecka (krakow.formico.pl) lub przesyłając e-mail do przedszkola.

Brak potwierdzenia w terminie jest równoznaczny z rezygnacją z korzystania z przedszkola.

Lista dzieci zakwalifikowanych do Samorządowego Przedszkola nr 98

 


 

Wnioski wraz z oświadczeniami dostępne będą w przedszkolu

oraz na stronie internetowej w zakładce "Pliki do pobrania".

Podpisane wnioski należy składać od 01.03.2022 r. do 31.03.2022 r. (do godz. 15:30)

w godzinach pracy przedszkola.

Zapraszamy


Rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się
1 marca 2022 r.

Również 1 marca 2022 r. zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji.

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz formularze rekrutacyjne zostaną zamieszczone w elektronicznym systemie rekrutacji.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci uczęszczających już do przedszkola: 18-28 lutego 2022 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków określa Zarządzenie nr 149/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z 21 stycznia 2022 r.

Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów,

na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkolawraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1 – 31 marca 2022 r. 23 maja – 1 czerwca 2022 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe do 1 kwietnia 2022 r. do 2 czerwca 2022 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22 kwietnia 2022 r. 21 czerwca 2022 r.
4. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia 25 kwietnia – 6 maja 2022 r. 22 – 28 czerwca 2022 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 9 maja 2022 r. 29 czerwca 2022 r.