Dyżur wakacyjny

 Lista dzieci spoza przedszkola przyjętych na dyżur wakacyjny


 

Dyżur wakacyjny

Deklaracje dzieci obecnie uczęszczających do naszego przedszkola można składać w dniach

od 06.04 do 15.04.2022 r.

W dniach od 25.04 do 29.04.2022 r. trwa składanie wniosków na dyżur wakacyjny dla dzieci spoza przedszkola.

Wnioski do pobrania będą znajdować się w przedszkolu oraz w zakładce "Pliki do pobrania".

Wypełnioną deklarację należy złożyć w przedszkolu.

Na dyżur wakacyjny do przedszola są przyjmowane są dzieci obojga rodziców pracujących, którzy nie mogą zapewnić dziecku opieki.

Pierwszeństwo będą miały dzieci, których przedszkole pozostaje zamknięte przez dwa miesiące.

Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny proszone są o dostarczenie kserokopii dokumentu.

O przyjęciu dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny decyduje Dyrektor.

Lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny będzie dostępna od 06.05.2022.

 


Dyżur wakacyjny w naszym przedszkolu odbędzie się w lipcu 2022 r. 

Szczegółowe informacje będą podane w późniejszym terminie.


EK-02.4424.1.120.2022.IK

Harmonogram przerwy wakacyjnej w przedszkolach prowadzonych  przez Gminę Miejską Kraków w lipcu i sierpniu 2022 r.

Wykaz samorządowych przedszkoli mających przerwę wakacyjną  od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 r.

Dwumiesięczna przerwa spowodowana jest pracami remontowymi.

Lp.

Nr przedszkola

Adres

Przyczyna przerwy

 

 

Dzielnica I

 

1.

Samorządowe Przedszkole nr 1

ul. Kopernika 16

Remont kuchni i inne prace remontowe

 

 

Dzielnica II

 

1.

Samorządowe Przedszkole nr 79

ul. Widok 23

Remont balkonu i inne prace remontowe

 

 

Dzielnica III

 

1.

Samorządowe Przedszkole nr 123

ul. Miechowity 4

Wymiana drzwi do sal (15 000), remont parkietu w 2 salach na parterze (25 000), wymiana nawierzchni chodnika w drodze z przedszkola do ogrodu, termomodernizacja

budynku, inne prace remontowe

2.

II lokalizacja Samorządowego

Przedszkola  nr 123

ul. Stanisława ze Skalbmierza 7

Wymiana drzwiczek do kabiny WC i inne prace remontowe (brak kuchni oraz administracji w okresie wakacyjnym)

 

 

Dzielnica IV

 

1.

Samorządowe Przedszkole  nr 138

ul. Krowoderskich Zuchów 15a

Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej i wymiennikowi MPEC, remont kuchni i klatki schodowej

2.

Samorządowe Przedszkole nr 165

ul. Danka 1

Remont ciągu pieszego, adaptacja lokalu mieszkalnego na cele

Urząd Miasta Krakowa WYDZIAŁ EDUKACJI

tel. +48 12 616 52 00, fax +48 12 616 52 01, ek.umk@um.krakow.pl

 

 

 

 

statutowe,

zagospodarowanie terenu, wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Samorządowego nr 165, inne prace remontowe

 

 

Dzielnica VII

 

1.

Samorządowe Przedszkole nr 9

ul. Mlaskotów 2a

Modernizacja systemu monitoringu zewnętrznego – zakup rejestratora, malowanie ścian zaplecza kuchennego w poziomie piwnic, modernizacja pochylni i tarasu, inne prace remontowe

 

 

Dzielnica XI

 

1.

Samorządowe Przedszkole nr 6

ul. Bujaka 15

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 149 w

Krakowie

2.

Samorządowe Przedszkole nr 163

ul. Podedworze 2a

Doposażenie ogródka przedszkolnego, remont sal

korytarza i szatni oraz inne prace remontowe

 

 

Dzielnica XIII

 

1.

Samorządowe Przedszkole nr 92

ul. Parkowa 14

Wymiana drzwi harmonijkowych, modernizacja elewacji i kanalizacji zewnętrznej

 

 

Dzielnica XIV

 

1.

Samorządowe Przedszkole  nr 185

os. Dywizjonu 303 49

Kontynuacja remontu alejek w ogrodzie, modernizacja nawierzchni, wymiana parkietu, malowanie sali zabaw, inne prace remontowe

 

 

Dzielnica XV

 

1.

Samorządowe Przedszkole nr 148

os. Tysiąclecia 37

Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola nr 148, modernizacja placu zabaw, wykonanie przejścia do toalet z drugiej sali, inne prace remontowe do wysokości środków

2.

Samorządowe Przedszkole nr 187

os. Piastów 48

Renowacja parkietu, wymiana centralnego

 

 

 

ogrzewania, inne prace remontowe

 

 

Dzielnica XVIII

 

1.

Samorządowe Przedszkole nr 93

os. Krakowiaków 18

Doposażenie ogrodu, dokończenie remontu

parkietu, inne prace remontowe

2.

Samorządowe Przedszkole nr 105

os. Spółdzielcze 5

Wymiana parkietu w 1 sali, remont parkietów w 4

salach, inne prace remontowe

 

Wykaz samorządowych przedszkoli mających przerwę wakacyjną

od 1 do 31 lipca  2022 r.

Ważna informacja dla rodziców: 

Zgodnie  art. 130 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, o przyjęciu dziecka do przedszkola w roku szkolnym decyduje dyrektor przedszkola. Proszę w sprawie uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie wakacji kontaktować się  z dyrektorami przedszkoli zgodnie z  zamieszczonym harmonogramem.

 

Lp.

Nazwa  przedszkola

Adres

Nr telefonu

 

Dzielnica I

 

1.

Samorządowe Przedszkole nr 45

ul. Piekarska 14

430-53-91

2.

Samorządowe Przedszkole nr 61

ul. Rajska 14

633-35-14

3.

II lokalizacja Samorządowego Przedszkola  nr 162

al. 29 Listopada 39f

411-11-07

 

Dzielnica II

 

1.

Samorządowe Przedszkole nr 80

ul. Kotlarska 5a

         421-57-23

2.

Samorządowe Przedszkole nr 124

ul. Zwycięstwa 22

         414-37-42

3.

Samorządowe Przedszkole nr 139

ul. gen. Józefa Bema 21

      411-05-47

 

Dzielnica III

 

1.

Samorządowe Przedszkole nr 14

ul. Młyńska-Boczna 4

         411-74-30

2.

Samorządowe Przedszkole nr 122

ul. Fiołkowa 13

        411-85-62

 

3.

Samorządowe Przedszkole nr 162

ul. Kazimierza Odnowiciela 4

         411-04-08

 

Dzielnica IV

 

     1.

Samorządowe Przedszkole nr 25 w Zespole

Szkolno-Przedszkolnym nr 14

ul. Stawowa 179

637-09-50

     2.

Samorządowe Przedszkole nr 29

ul. Stanisław Pigonia 2a

415-36-19

3.

Samorządowe Przedszkole nr 39 w Zespole

Szkolno-Przedszkolnym nr 2

ul. Porzeczkowa 3

415-47-08

4.

Samorządowe Przedszkole nr 62

ul. Prądnicka 72

416-20-65

5.

Samorządowe Przedszkole nr 118

ul. Heleny Modrzejewskiej 21

637-24-80

6.

Samorządowe Przedszkole nr 130

ul. Krowoderskich Zuchów 28

633-15-26

7.

Samorządowe Przedszkole nr 175

ul. Siewna 23c

415-64-54

 

Dzielnica V

 

1.

Samorządowe Przedszkole nr 13

ul. Witolda Budryka 2 

617-37-23

2.

Samorządowe Przedszkole nr 43

ul. Mazowiecka 45

633-27-62

3.

Samorządowe Przedszkole nr 119

ul. Za Targiem 4

633-71-17

 

 

Dzielnica VI

 

1.

Samorządowe Przedszkole nr 77

ul. Jadwigi z Łobzowa 30

637-18-21

2.

Samorządowe Przedszkole nr 137

ul. Na Błonie 15c

637-55-54

 

Dzielnica VII

 

       1.      

Samorządowe Przedszkole nr 76

ul. Emaus 29

425-30-73

       2.      

II lokalizacja Samorządowego Przedszkola nr 78

ul. Jodłowa 23

429-74-12

 

Dzielnica VIII

 

       1.      

Samorządowe Przedszkole nr 2

ul. Twardowskiego 90

266-14-39

       2.      

Samorządowe Przedszkole nr 23 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7

ul. Skotnicka 86

262-52-81

       3.      

Samorządowe Przedszkole nr 41

ul. dr Józefa Babińskiego 1

395-75-01

       4.      

II lokalizacja Samorządowego Przedszkola nr 67

ul. Praska 52

266-08-67

       5.      

Samorządowe Przedszkole nr 71

ul. Ludwinowska 6

266-05-10

       6.      

Samorządowe Przedszkole nr 127

ul. Komandosów 13

266-87-63

 

    7.      

Samorządowe Przedszkole nr 133 – budynek główny

ul. Benedyktyńska 4

267-54-08

    8.      

Samorządowe Przedszkole nr 140

ul. Słomiana 8

266-10-02

 

Dzielnica X

 

   1.       

Samorządowe Przedszkole nr 132

ul. Merkuriusza Polskiego 6

654-73-04

   2.       

Samorządowe Przedszkole nr 145 – budynek główny

ul. Poronińska 7

264-91-27

 

Dzielnica XI

 

    1.      

Samorządowe Przedszkole nr 22

ul. Przykopy 10

655-63-55

    2.      

Samorządowe Przedszkole nr 33

ul. Rżącka 1

658-45-64

    3.      

Samorządowe Przedszkole nr 179

ul. Sanocka 4

655-46-18

    4.      

II lokalizacja Samorządowego Przedszkola nr 32 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 17

ul. Serbska 2

655-35-04

 

Dzielnica XII

 

    1.      

Samorządowe Przedszkole nr 28

ul. Republiki Korczakowskiej 3

658-54-67

    2.      

Samorządowe Przedszkole nr 35 – budynek główny

ul. Lilli Wenedy 7

658-52-60

    3.      

Samorządowe Przedszkole nr 37 w Zespole

Szkolno-Przedszkolnym nr 11

ul. Aleksandry 19

658-15-44

    4.      

Samorządowe Przedszkole nr 42  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10

ul. Ludwika Rydygiera 20

657-75-62

    5.      

Samorządowe Przedszkole nr 48 w Zespole

Szkolno-Przedszkolnym nr 19

ul. Jana Kurczaba 15

658-20-03

    6.      

Samorządowe Przedszkole nr 135

ul. Józefa Stępnia 1

658-11-24

    7.      

Samorządowe Przedszkole nr 180

ul. Telimeny 7

651-20-20

 

Dzielnica XIII

 

1.

Samorządowe Przedszkole nr 11

ul. Saska 11

656-02-17

2.

Samorządowe Przedszkole nr 34  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  nr 1

ul. Myśliwska 64

653-21-45

3.

II lokalizacja Samorządowego Przedszkola nr 57

ul. Stanisława Smolki 9

656-44-82

4.

Samorządowe Przedszkole nr 129

Ul. Wielicka 76b

296-67-42

 

Dzielnica XV

 

1.

Samorządowe Przedszkole nr 64 w Zespole

Szkolno-Przedszkolnym nr 5

os. Oświecenia 30

649-77-73

2.

Samorządowe Przedszkole nr 125

os. Tysiąclecia 12

648-26-10

    3.

Samorządowe Przedszkole nr 152

os. Piastów 10

648-03-89

 

Dzielnica XVI

 

1.           

Samorządowe Przedszkole nr 97

ul. Kalinowe 11

648-44-19

2.           

Samorządowe Przedszkole nr 113

os. Jagiellońskie 8

648-58-37

3.           

Samorządowe Przedszkole nr 115

os. Albertyńskie 23

648-45-09

4.           

Samorządowe Przedszkole nr 142

os. Przy Arce 4

649-00-30

 

Dzielnica XVII

 

 1.

Samorządowe Przedszkole nr 63 – budynek główny

ul. Zagościniec 1

645-36-35

 2.

Samorządowe Przedszkole nr 111

os. Na Stoku 21

645-14-80

 

Dzielnica XVIII

 

1.           

Samorządowe Przedszkole nr 19 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9

ul. Romana  Prawocheńskiego 7

645-08-87

2.           

Samorządowe Przedszkole nr 94

os. Ogrodowe 3

644-24-46

3.           

Samorządowe Przedszkole nr 96

os. Zielone 27

644-06-77

4.           

Samorządowe Przedszkole nr 100

os. Urocze 15

644-36-85

5.           

Samorządowe Przedszkole nr 102

os. Szkolne 31

644-27-18

6.           

Samorządowe Przedszkole nr 108

os. Handlowe 3

644-13-07

7.           

Samorządowe Przedszkole nr 109

os. Urocze 9

644-14-93

 

Wykaz samorządowych przedszkoli mających przerwę wakacyjną

od 1 do 31 sierpnia 2022 r.

Ważna informacja dla rodziców: 

Zgodnie  art. 130 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, o przyjęciu dziecka do przedszkola w roku szkolnym decyduje dyrektor przedszkola. Proszę w sprawie uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie wakacji kontaktować się  z dyrektorami przedszkoli zgodnie z  zamieszczonym harmonogramem.

 

Lp.

Nazwa przedszkola

 

Adres

Nr telefonu

 

 

Dzielnica I

 

       1.      

Samorządowe Przedszkole nr 4

 

ul. Piekarska 12

430-52-93

 

     2.      

Samorządowe Przedszkole nr 17  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6

ul. Józefa Dietla 70

421-18-70

     3.      

Samorządowe Przedszkole nr 21 w Zespole

Szkolno-Przedszkolnym nr 3

ul. Miodowa 36

421-28-56

     4.      

Samorządowe Przedszkole nr 44

ul. Jerzego Żuławskiego 9 

633-43-89

 

Dzielnica II

 

     1.       

Samorządowe Przedszkole nr 90

ul. ks. Władysława Gurgacza 1

421-13-06

 

Dzielnica III

 

     1.      

Samorządowe Przedszkole nr 12

ul. Macieja Miechowity 11

411-35-02

     2.      

Samorządowe Przedszkole nr 20

ul. Ułanów 38

411-16-78

     3.      

Samorządowe Przedszkole nr 65

ul. Strzelców 5

412-78-79

     4.      

Samorządowe Przedszkole nr 178

ul. Sudolska 3

412-71-90

 

Dzielnica IV

 

     1.      

Przedszkole Specjalne nr 26 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym pn.

„Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń

Rozwojowych” 

Ul. Szopkarzy 8

415-40-84

     2.      

Samorządowe Przedszkole nr 30  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16

ul. Józefa Mackiewicza 15

415-27-59

     3.      

Samorządowe Przedszkole nr 31  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12

ul. ks. Józefa Meiera 16d

660-637-440

     4.      

Samorządowe Przedszkole nr 66

ul. abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego 35

422-27-29

     5.      

Samorządowe Przedszkole nr 83

ul. Lekarska 5

416-22-63

     6.      

Samorządowe Przedszkole nr 121

ul. Piotra Stachiewicza 21

637-43-02

 

Dzielnica V

 

1.  

Samorządowe Przedszkole nr 55 przy

Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4

ul. Urzędnicza 65

633-04-58

2.  

Samorządowe Przedszkole nr 75

al. Artura Grottgera 28

633-67-20

3.  

Samorządowe Przedszkole nr 47 w  Zespole

Szkolno-Przedszkolnym  nr 18

ul. Litewska 34

633-59-12

 

Dzielnica VI

 

   2.

Samorządowe Przedszkole nr 38

ul. Jabłonkowska 29a

637-33-95

  3.

Samorządowe Przedszkole nr 82

ul. Bartosza Głowackiego 2

637-33-95

 

 

Dzielnica VII

 

       1.      

Samorządowe Przedszkole nr 78 – budynek główny

al. Kasztanowa 6

425-27-04

 

Dzielnica VIII

 

       1.      

Samorządowe Przedszkole nr 5

ul. Zachodnia 6a

269-60-11

       2.      

Samorządowe Przedszkole nr 10 –obie lokalizacje 

ul. Strąkowa 7

ul. Jana Kantego Przyzby 1

269-34-43

       3.      

Samorządowe Przedszkole nr 18  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8

ul.  Mieczysława Wrony 115

262-10-20

       4.      

Samorządowe Przedszkole nr 58

ul. Skośna 2

268-22-39

       5.      

Samorządowe Przedszkole nr 67 – budynek główny

ul. Skwerowa 3

265-56-72

       6.      

II lokalizacja Samorządowego Przedszkola nr 133  

ul. Tyniecka 122

267-54-08

 

Dzielnica IX

 

       1.       

Samorządowe Przedszkole nr 95

ul. Kościuszkowców 6

312-81-20

 

Dzielnica X

 

       1.       

Samorządowe Przedszkole nr 136  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13

ul. Mirtowa 2

654-90-77

       2.       

II lokalizacja Samorządowego Przedszkola nr

145

ul. Doktora Judyma 8

262-22-05

 

Dzielnica XI

 

       1.      

Samorządowe Przedszkole nr 6

   ul. Franciszka Bujaka 17

659-43-11

       2.      

Samorządowe Przedszkole nr 32 w Zespole

Szkolno-Przedszkolnym nr 17

u   ul. Czarnogórska 14

655-35-04

       3.      

Samorządowe Przedszkole nr 51

ul. Estońska 2

655-20-96

 

Dzielnica XII

 

       1.      

Przedszkole Specjalne nr 3 w Zespole Szkół

Specjalnych nr 11

al. Dygasińskiego 25

659-15-12

       2.      

II lokalizacja Samorządowego Przedszkola nr

35

ul. Leonida Teligi 17

658-40-67

       3.      

Samorządowe Przedszkole nr 36

ul. Okólna 18

658-43-20

       4.      

Samorządowe Przedszkole nr 49 – obie lokalizacje

ul. Bieżanowska 40 al. Adolfa Dygasińskiego 15a

658-20-83

 

     5.      

Samorządowe Przedszkole nr 87

Ul. Spółdzielców 7

655-51-97

     6.      

Samorządowe Przedszkole nr 150

ul. Leonida Teligi 28

658-20-05

     7.      

Samorządowe Przedszkole nr 154

ul. Jana Kurczaba 19

658-26-38

     8.      

Samorządowe Przedszkole nr 176

ul. Aleksandry 15 

658-56-95

 

Dzielnica XIII

 

    1.       

Samorządowe Przedszkole nr 27 w Zespole

Szkolno-Przedszkolnym nr 15

ul. Seweryna  Goszczyńskiego 44 

653-27-93

    2.       

Samorządowe Przedszkole nr 57 - budynek główny

ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 6

656-19-46

    3.       

Samorządowe Przedszkole nr 91

ul. Jana Dekerta 18

656-32-90

    4.       

II lokalizacja Samorządowego Przedszkola nr

92

ul. Krzemionki 33

656-04-73

 

Dzielnica XIV

 

     1.      

Samorządowe Przedszkole nr 182

os.  Dywizjonu 303 12

648-22-00

 

Dzielnica XV

 

1.

Samorządowe Przedszkole nr 144

os. Bohaterów Września 15

648-03-01

2 .

Samorządowe Przedszkole nr 177 

os. Kombatantów 13

648-28-08

 

Dzielnica XVI

 

    1.       

Samorządowe Przedszkole nr 116

os. Jagiellońskie 16

649-81-14

    2.       

Samorządowe Przedszkole nr 117

os. Na Lotnisku 15 

648-44-57

    3.       

Samorządowe Przedszkole nr 120

os. Józefa Strusia 8

648-57-39

    4.       

Samorządowe Przedszkole nr 143

os. Kościuszkowskie 8

648-00-02

    5.       

Samorządowe Przedszkole nr 151

os. Niepodległości 4

648-58-29

 

Dzielnica XVII

 

    1.       

II lokalizacja Samorządowego Przedszkola nr

63

ul. Łuczanowicka 2

681-47-23

    2.       

Samorządowe Przedszkole nr 112

os. Na Wzgórzach 11

645-13-60

 

Dzielnica XVIII

 

     1.      

Samorządowe Przedszkole nr 46

os. Na Skarpie 46

644-08-32

     2.      

Samorządowe Przedszkole nr 88

os. Wandy 2

644-33-58

     3.      

Samorządowe Przedszkole nr 98

os. Centrum B 11

644-26-69

     4.      

Samorządowe Przedszkole nr 99

os. Stalowe 10

644-32-05

     5.      

Samorządowe Przedszkole nr 104

os. Hutnicze 14

644-32-92

     6.      

Samorządowe Przedszkole nr 107

os. Słoneczne 10

644-07-68

     7.      

Samorządowe Przedszkole nr 110 - obie lokalizacje

os. Kolorowe 28 ul. Ciepłownicza 34

644-40-43