Organizacja przyprowadzania i odbioru dzieci

 

Drodzy Rodzice dzieci z gr.I

Do szatni prosimy wchodzić po 3 dorosłe osoby.

Prosimy o zasłanianie ust i nosa, dezynfekcję rąk oraz zachowanie dystansu społecznego.

Organizacja przyprowadzania i odbioru dzieci z gr. II, III i IV pozostaje bez zmian.