Potwierdzenie woli dla dzieci kontynuujących

 

Drodzy Rodzice

W dniach 14.06.2021-30.06.2021 należy potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola

(dotyczy dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w roku szkolnym 2021/2022).
Dokumenty do pobrania w przedszkolu lub na stronie internetowej

(Potwierdzenie woli przyjęcia, Informacja o opłatach, Upoważnienie do odbioru).
Wypełnione i podpisane dokumenty prosimy składać w przedszkolu.