Kontynuacja wychowania przedszkolnego

 

TERMINARZ REKRUTACJI

W dniach 18.02.2021 od godz. 8.00 do 26.02.2021 r. do godz.16.00

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają

Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022.

Niezłożenie deklaracji w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją.

Druk deklaracji dostępny jest w zakładce "Pliki do pobrania" 

oraz w formie papierowej w szatni.