Podpisywanie potwierdzenia woli

 

Drodzy Rodzice

Podpisywanie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 (zarówno nowoprzyjętych jak i kontynuujących)

odbywać się będzie w terminie:

20.08.2020 - 31.08.2020 w godzinach od 9:00 do 15:00.

Jednocześnie proszę o dostarczenie oryginałów dokumentów rekrutacyjnych.