Pomoc Psychologiczno - Pedagogiczna

Drodzy Rodzice !!!
Poradnia współpracująca z Samorządowym Przedszkolem nr 98:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4
im. Janusza Korczaka
os. Kalinowe 18
31-814 Kraków

www.poradnia4.krakow.pl
tel.: (12) 644 18 85
fax.: (12) 644 04 74

e-mail: ppp4@mjo.krakow.pl

Sekretariat poradni czynny od poniedziałku do czwartku, w godzinach 8.00 – 18.00, w piątki 8.00 – 17.00

Pomoc Logopedyczna dla naszych przedszkolaków:
Podajemy adres e-mail do kontaktu dla Rodziców dzieci
uczęszczających na terapię logopedyczną 
w  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4,
os. Kalinowe 18.

Logopeda - Pani Jolanta Heczko
logoptd@poczta.onet.pl

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze świadczeń ośrodka mogą kontaktować się z

rejestracją: tel. 12 415 81 12,
e-mail: rejestracja@unimed-nzoz.pl

Dyżury telefoniczne pracowników krakowskich Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych, w tym Poradni Specjalistycznych
w ramach Wsparcia – Dziecko i Rodzic w kryzysie pandemi Covid- 19:

1. Porania Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

poniedziałek: 9.00-12.00, nr tel. 697 126 777
wtorek: 9.00-12.00, nr tel.  501 257 147         
środa: 19.00-22.00, nr tel. 664 428 837
czwartek: 19.00-22.00,  nr tel. 665 433 519
piątek: 19.00-22.00,  nr tel. 506 218 966

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2

poniedziałek:  9.00-14.00, czad ze specjalistą, link: http://poradnia2krakow.pl/
                      18.00-22.00, nr tel. 12 400 49 48
wtorek:  9.00-14.00, czad ze specjalistą, link: http://poradnia2krakow.pl/   
             9.00-17.00,  adres skype: poradnia2siewna23@gmail.com
 środa:  9.00-14.00, czad ze specjalistą, link: http://poradnia2krakow.pl/
            18.00-22.00, nr tel. 12 400 49 48
             9.00-17.00, adres skype: poradnia2siewna23@gmail.com
 czwartek:  9.00-14.00, czad ze specjalistą, link: http://poradnia2krakow.pl/
                 18.00-22.00, nr tel. 12 400 49 48
                  9.00-17.00, adres skype: poradnia2siewna23@gmail.com
 piątek: 9.00-14.00,  , czad ze specjalistą, link: http://poradnia2krakow.pl/

3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3

 poniedziałek: 19.00-22.00,  nr tel. 697 077 857
 wtorek: 19.00-22.00, nr tel. 692 112 244            
 środa: 14.00-17.00, nr tel. 510 456 510
 czwartek: 9.00-12.00, nr tel. 603 175 695
 piątek: 19.00-22.00, nr tel. 501 617 378

4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4
poniedziałek: 18.00-22.00, nr tel. 607 068 399
wtorek: 8.00-12.00, nr tel. 509 472 925       
           18.00-22.00, nr tel. 660 637 415
środa: 12.00-14.00, nr tel. 126 443 648
           15.00-16.00, nr tel. 608 144 692
           18.00-20.00, nr tel. 608 144 692
           18.00-22.00, nr tel. 126 431 850
czwartek:  8.00-12.00, nr tel. 691 702 455
                16.00-20.00, nr tel. 126 443 648
piątek:   13.00-18.00, nr tel. 607 068 399
             16.00-22.00, nr tel. 660 637 416

5. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
poniedziałek:  8.00-11.00, nr tel. 660 386 533
                      10.00-12.00, nr tel. 787 619 601
                      18.00-22.00. nr tel. 660 386 383
wtorek: 18.00-22.00, nr tel. 787 619 613         
środa: Brak dyżuru
czwartek: 12.00-15.00, nr tel. 787 619 581
                13.00-14.00, nr tel. 660 386 383
                 20.00-22.00, nr tel. 660 386 518
piątek: 8.00-10.00, nr tel. 787 619 601
           20.00-22.00, nr tel. 660 386 504

6. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym

poniedziałek:  10.00-14.00, nr tel. 609 589 534
                       10.00-14.00, nr tel. 697 188 972
                       19.00-22.00, nr tel. 782 189 351
wtorek:  10.00-14.00, nr tel. 609 589 534
              10.00-14.00, nr tel. 697 188 972
              19.00-22.00, nr tel. 782 189 351          
środa: 10.00-14.00, nr tel. 609 589 534
           10.00-14.00, nr tel. 697 188 972
czwartek: 10.00-14.00, nr tel. 609 589 534
                10.00-14.00, nr tel. 697 188 972
                19.00-22.00, nr tel. 782 189 351          
piątek: 10.00-14.00, nr tel. 609 589 534
            10.00-14.00, nr tel. 697 188 972

7. Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

poniedziałek:  9.00-10.00,  nr tel. 12 412 15 66
                       17.00-18.00, nr tel. 726 205 852
                       18.00-19.00, nr tel. 696 954 150
                       19.00-20.00, nr tel. 726 205 852
                       20.00-21.00, nr tel. 726 205 852
wtorek: 9.00-12.00, nr tel. 12 412 15 66
             17.00-18.00, nr tel. 510 203 554
             18.00-19.00, nr tel. 726 205 852
             19.00-20.00, nr tel. 660 386 504
              20.00-21.00, nr tel. 726 205 852
środa: 10.00-11.00, nr tel. 12 412 15 66
            17.00-21.00, nr tel. 726 205 852
czwartek:   17.00-18.00, nr tel. 736 365 076
                  18.00-21.00, nr tel. 726 205 852
piątek: 9.00-10.00, nr tel. 12 412 15 66
           17.00-21.00, nr tel. 726 205 852

8. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna pn. „Krakowski Ośrodek Terapii”
poniedziałek: 8.00-22.00, nr tel. 12 361 35 67 (telefon konsultacyjny) lub adres skype: Krakowski Ośrodek Terapii
wtorek: 8.00-14.00, 16.00-22.00, nr tel. 12 361 35 67 (telefon konsultacyjny) lub adres skype: Krakowski Ośrodek Terapii            
środa: 8.00-17.00, nr tel. 12 361 35 67 (telefon konsultacyjny) lub adres skype: Krakowski Ośrodek Terapii            
czwartek: 8.00-22.00, nr tel. nr tel. 12 361 35 67 (telefon konsultacyjny) lub adres skype: Krakowski Ośrodek Terapii            
piątek: 8.00-13.00, 16.00-22.00, nr tel. nr tel. 12 361 35 67 (telefon konsultacyjny) lub adres skype: Krakowski Ośrodek Terapii