Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia owsicy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2019/2020

Dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 98 w Krakowie

z dnia 16.10.2019 r. 

 

 

 

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia owsicy

 w Samorządowym Przedszkolu nr 98 w Krakowie.

 

  1. Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 39 ust.1 pkt 3.

 

  1. Cel procedury:

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oaz chronić przed rozprzestrzenieniem się owsicy w placówce.

 

  1. Zakres procedury:

Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia owsicy w przedszkolu.

 

      4.   Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności:

1. Rodzice (opiekunowie prawni): muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czy u dziecka nie występuje świąd w okolicach odbytu, a który występuje intensywnie w nocy ( może być, min. przyczyną bezsenności).

2. Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi

przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się owsicy w placówce.

3. Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia owsicy w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi.

4. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy.

 

     5.     Sposób prezentacji procedur:

1. Ogłoszenie na stronie internetowej przedszkola.

3. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

 

    6.     Sposób postępowania na wypadek zgłoszenia przez rodzica zachorowania dziecka na owsicę:

1. W przypadku stwierdzenia owsików u dziecka przez rodzica, niezwłoczne poinformowanie dyrektora lub nauczyciela o zaistniałym fakcie.

2. W przypadku stwierdzenia owsików u dziecka przez nauczyciela, niezwłoczne poinformowanie rodziców lub opiekunów dziecka o zaistniałym fakcie.

3. Powiadomienie rodziców uczęszczających do przedszkola o przypadku zachorowania dziecka na owsicę.

4. Zarządzenie jeszcze częstszych niż obowiązkowo dezynfekcji i dezynsekcji wszystkich pomieszczeń przedszkolnych.

5. Zobowiązanie nauczycieli do przeprowadzenia dodatkowych pogadanek i prelekcji na temat higieny rąk.

 

 

Owsica. Pasożyty częste u przedszkolaków

     Owsikami bardzo łatwo można się zarazić, szczególnie w przedszkolu. Leczeniu powinny być poddani wszyscy domownicy zarażonego dziecka. Owsica nie wymaga izolacji, ale w czasie choroby należy szczególnie zadbać o higienę.

     Dbanie o higienę nie daje całkowitej gwarancji na uniknięcie zarażenia pasożytami, ale warto jej przestrzegać, bo to jedyna metoda na ochronę przed robakami.

     Owsica to dla wielu rodziców, wstydliwa choroba i nie wszyscy mówią o niej, gdy pojawi się u ich pociechy. A w takiej sytuacji powinno się poinformować przedszkole, by wszyscy w grupie mogli, nawet profilaktycznie, poddać się leczeniu. Jeśli w grupie jedno dziecko jest zakażone, to niemal pewne, że pozostałe dzieci, także się zaraziły.

     Chore dziecko, nieświadomie, roznosi jaja pasożytów. Drapiąc się po pupie, przenosi je pod paznokcie. Następnie, dotykając, np. zabawek, ręcznika, deski w toalecie, zostawia na nich jaja. Są one małe i lekkie, więc unoszą się także w powietrzu. Oddychając, jaja dostają się do przewodu pokarmowego, a potem wylęgają się z nich pasożyty. Zakazić się można również jedząc nieumyte owoce lub warzywa, na których znajdują się jaja owsików. Do zakażenia dochodzi drogą pokarmową.

     Wystarczy, że dziecko będzie się bawiło samochodzikiem, na którym bytują jaja, a potem włoży rączki do buzi. Po około 2-3 tygodniach wystąpią u niego pierwsze objawy.  Do zakażenia robakami dochodzi, gdy jaja owsików zostaną zjedzone. Wówczas w jelicie, z jaj, wylęgają się pasożyty. Samice docierają do odbytu i tam, w nocy, składają kolejne jaja, które w ciągu 2 do 4 tygodni osiągają pełną dojrzałość. Od momentu wniknięcia do organizmu, do pierwszych objawów dochodzi w ciągu 2-3 tygodni. - Dziecko zaczyna drapać się po pupie, gdyż towarzyszy temu bardzo nieprzyjemne swędzenie. Staje się niespokojne, ma trudności z zasypianiem, jest blade, nie ma apetytu, a w okolicach odbytu pojawia się zaczerwienienie. Gdy choroba jest zaawansowana, owsiki można zobaczyć, szczególnie w nocy, gdy dziecko śpi. Wówczas w odbycie widać małe, białe niteczki. W aptece można też kupić specjalne pałeczki, którymi pobiera się wymaz z odbytu i zanosi do badania w szczelnie zamkniętym pudełeczku.

Higiena przede wszystkim 

     Owsiki czasem powracają, szczególnie u dzieci, które nie myją rąk po wyjściu z toalety i przed jedzeniem, często ssą palec. Wówczas leczenie trzeba powtórzyć, przyjmując ponownie dwie lub trzy dawki. By do tego nie dopuścić należy dbać o czystość, a dzieci uczyć, aby kilka razy w ciągu dnia, dokładnie myły rączki ciepłą wodą z mydłem. Dbanie o higienę z pewnością nie daje całkowitej gwarancji na uniknięcie zarażenia. Warto jednak jej przestrzegać, bo to jedyna metoda na ochronę przed robakami. Do zakażeń dochodzi najczęściej latem.