Konkurs fotograficzny - zapraszamy do udziału

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci wraz z Rodzicami do wzięcia udziału w konkursie fotograficzny pt.:

„Nowa Huta – moja mała Ojczyzna”.

Każdy przedszkolak ma ulubione miejsca wypoczynku, spacerów, dokąd chętnie wybiera się z Rodzicami.     

Zachęcamy więc do wspólnych wycieczek, podczas których będzie można poprzyglądać się bardziej                         

i uwiecznić w obiektywie aparatu piękno swojego miasta Krakowa, a dokładniej małej Ojczyzny Nowej Huty.

                          Otwieramy szeroko oczy, wychodzimy z domów, zabieramy ze sobą kochanych Rodziców                                    

i poszukujemy interesujących miejsc, krajobrazów, ciekawych budowli, które można sfotografować w Nowej Hucie.

REGULAMIN KONKURSU:

1.Celem konkursu jest:

– rozbudzanie zainteresowania dzieci i ukazywania różnorodności piękna naszego miasta;

– poszerzanie wiedzy dzieci na temat Nowej Huty (krajobrazu, zabytków również przyrodniczych);

– rozwijanie zainteresowań fotograficznych wśród dzieci przy pomocy rodziców;

– zachęcanie do wspólnego spędzania czasu.

2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci wraz z Rodzicami z Samorządowego Przedszkola nr 98 w Krakowie.

 3. Osoby koordynujące konkurs:

Nauczycielki: Alicja Honkisz, Anna Twardowska.

 4. Termin składania prac do 22.05.2019 r. (środa). 

 5. Warunki uczestnictwa w konkursie:

-Zdjęcie w formacie 21×15 wykonane własnoręcznie z dzieckiem.

- Oceniana będzie jakość zdjęcia i wybór miejsca wykonania zdjęcia.

-Do zdjęcia umieszczonego w kopercie należy dołączyć:

metryczkę z imieniem i nazwiskiem dziecka oraz Rodzica, numer grupy do której uczęszcza dziecko, tytuł zdjęcia.

-Prace składamy u nauczycielek grup.

-Zgłaszając prace uczestnik wyraża zgodę na publikowanie zdjęć na stronie internetowej i fb przedszkola oraz w przedszkolu.

 6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Festynie Rodzinnym. Termin podany będzie w późniejszym czasie.

 7. Na zwycięzców czekają nagrody i dyplomy.

 8. Zdjęcia zostaną zwrócone po ich prezentacji autorom prac.

 

Zachęcamy do udziału w rodzinnym konkursie fotograficznym!!!