Podpisywanie woli Rodziców dzieci nowo przyjętych i kontynuujących

Potwierdzenie woli Rodziców dzieci nowo przyjętych do naszej placówki i kontynuujących 

Podpisywanie oświadczeń woli przyjęcia dziecka do przedszkola (dotyczy to także rodziców dzieci kontynuujących)

będzie odbywało się od  29.04.2019 r. do 10.05.2019 r. w następujących terminach:

- 30.04.2019r. (wtorek)  15:00 - 17:00

- 06.05.2019r. (poniedziałek) 8:00 - 10:00 i 14:00 - 16:00

- 07.05.2019r. (wtorek) 15:00 - 17:00

- 08.05.2019r. (środa) 8:30 - 10:30

- 09.05.2019r. (czwartek) 15:00 - 16:30

- 10.05.2019r. (piątek) 7:30 - 10:00.
 

Brak potwierdzenia woli  korzystania z usług przedszkola oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu.