Badanie wad postawy

Ogłoszenie

Badania wad postawy dzieci, których rodzice wyrazili zgodę, odbędą się

28.02.2019 (czwartek) o godz. 14.00.

Odpłatność prosimy dokonać przelewem po odbiorze wyników.