Deklaracje !!!

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

odbywa się w dniach 22.02.2019 – 28.02.2019.

Jest to termin nieprzekraczalny.

Deklaracje do pobrania w przedszkolu.