Grupa III

Wrzesień

Tydzień I- Poznajmy się
- rozwijanie mowy
- rozwijanie kompetencji społecznych; umiejętności współpracy
- rozwijanie wrażliwości
- kształtowanie zaufania do siebie i otoczenia

Tydzień II- Co słychać w przedszkolu
- rozwijanie mowy; wypowiadanie się pełnymi zdaniami
- rozwijanie analizy i syntezy słuchowej
- kształtowanie umiejętności dekodowania symboli
- ustalenie kodeksu grupowego
- rozwijanie sprawności fizycznej
- rozwijanie  poczucia rytmu
- rozwijanie samodzielności poznawczej
- rozwijanie kompetencji społecznych
- rozwijanie umiejętności plastycznych

Tydzień III-Jak być superbezpiecznym?

- rozwijanie mowy
- poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa
- rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy
- nazywanie figur geometrycznych
- rozwijanie dykcji i artykulacji
- rozwijanie mowy
- rozwijanie sprawności fizycznej
- rozwijanie umiejętności plastycznych

Tydzień IV-Jakie są moje supermoce?

- poznawanie części ciała
- rozwijanie logicznego myślenia
- rozwijanie sprawności fizycznej
- rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej
- rozwijanie inteligencji emocjonalnej
- rozwijanie pamięci

- rozwijanie mowy

Tydzień V- Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny?

- poszerzanie wiedzy na temat cech charakterystycznych jesieni w Polsce
- rozwijanie mowy
- zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego jakim jest park
- rozwijanie wyobraźni muzycznej oraz umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni
- budzenie ciekawości poznawczej
- rozwijanie aktywności badawczej
- rozwijanie sprawności fizycznej
- rozwijanie umiejętności plastycznych  


UWAGA RODZICE!

WARTO WIEDZIEĆ ŻE :

  • Dziecko „podleczone” lub bezpośrednio po przebytej chorobie jest wyraźnie osłabione i jego organizm jest bardzo podatny na kolejne infekcje czy inne choroby.

  • Warto zdać sobie sprawę, że niewyleczona do końca choroba niesie za sobą powikłania i konsekwencje zdrowotne. Często nieświadomi tego rodzice podejmują ryzyko i odprowadzają do przedszkola dzieci wykazujące jeszcze objawy chorobowe.

  •  Nawet zwykłe zapalenie górnych dróg oddechowych nieleczone lub leczone nieodpowiednio może u małego dziecka doprowadzić do rozwoju poważniejszej choroby lub powikłań. Konsekwencją tego jest przedłużona absencja w pracy przynajmniej jednego z rodziców, podnosi to koszty leczenia dziecka oraz naraża je na długotrwałe problemy zdrowotne oraz utratę treści dydaktycznych realizowanych w tym czasie w przedszkolu.

  • Nikt z rodziców nie chce, by inne dzieci narażały jego własne na zachorowanie, a każde chore, przeziębione dziecko przebywające w przedszkolu jest zagrożeniem dla pozostałych.

  • Obowiązek zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki podczas choroby oraz samego leczenia spoczywa wyłącznie na rodzicach - opiekunach prawnych.

Warto pamiętać!

  • Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką powinny pozostać w domu.

  • Prosimy nie przyprowadzać dzieci przeziębionych.

  • Katar to także choroba.

  • Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia.

  • Jeżeli dziecko źle się poczuje, natychmiast Państwa o tym powiadomimy, dlatego prosimy, aby numery Waszych telefonów, którymi dysponujemy, były na bieżąco aktualizowane.