Grupa II

Zadania wychowawczo - dydaktycznej na miesiąc WRZESIEŃ

1.Witajcie w przedszkolu.
- zapoznanie z pomieszczeniami znajdującymi się w przedszkolu
- poznanie imion kolegów i koleżanek, zachęcanie do bliższego poznania swoich rówieśników
- zapoznanie ze zwyczajami panującymi w przedszkolu
- przestrzeganie kodeksu grupowego zawierającego zbiór zasad obowiązujących w przedszkolu
- rozwijanie wrażliwości słuchowej i wzrokowej

2. Lubię się bawić.
- przyzwyczajanie do dbania o ład i porządek w sali zabaw,  poszerzanie umiejętności zabawy różnymi zabawkami,  wdrażanie do odkładania zabawek na miejsce
- poprawne stosowanie form fleksyjnych podczas opowiadania na określony temat
- prawidłowe stosowanie pojęć długi-krótki

3. Droga do przedszkola.
- rozwijanie umiejętności poruszania się w pobliżu jezdni
- zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego
- zapoznanie z różnymi środkami komunikacji: lądowej, powietrznej i wodnej
- przybliżenie informacji na temat samochodów specjalistycznych i ich znaczenia dla społeczeństwa

4. Nadeszła jesień.
- zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego, jakim jest park
- wyrażanie obserwacji i przeżyć w ekspresji plastycznej
- rozwijanie umiejętności zapamiętywania słów i melodii piosenki
- budzenie zainteresowania figurami geometrycznymi
- dostrzeganie różnic w wyglądzie parku i lasu
- zapoznanie z wybranymi grzybami – jadalnymi i niejadalnymi


UWAGA RODZICE!!!

WARTO WIEDZIEĆ ŻE :

  • Dziecko „podleczone” lub bezpośrednio po przebytej chorobie jest wyraźnie osłabione i jego organizm jest bardzo podatny na kolejne infekcje czy inne choroby.

  • Warto zdać sobie sprawę, że niewyleczona do końca choroba niesie za sobą powikłania i konsekwencje zdrowotne. Często nieświadomi tego rodzice podejmują ryzyko i odprowadzają do przedszkola dzieci wykazujące jeszcze objawy chorobowe.

  •  Nawet zwykłe zapalenie górnych dróg oddechowych nieleczone lub leczone nieodpowiednio może u małego dziecka doprowadzić do rozwoju poważniejszej choroby lub powikłań. Konsekwencją tego jest przedłużona absencja w pracy przynajmniej jednego z rodziców, podnosi to koszty leczenia dziecka oraz naraża je na długotrwałe problemy zdrowotne oraz utratę treści dydaktycznych realizowanych w tym czasie w przedszkolu.

  • Nikt z rodziców nie chce, by inne dzieci narażały jego własne na zachorowanie, a każde chore, przeziębione dziecko przebywające w przedszkolu jest zagrożeniem dla pozostałych.

  • Obowiązek zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki podczas choroby oraz samego leczenia spoczywa wyłącznie na rodzicach - opiekunach prawnych.


Warto pamiętać!

  • Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką powinny pozostać w domu.

  • Prosimy nie przyprowadzać dzieci przeziębionych.

  • Katar to także choroba.

  • Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia.

  • Jeżeli dziecko źle się poczuje, natychmiast Państwa o tym powiadomimy, dlatego prosimy, aby numery Waszych telefonów, którymi dysponujemy, były na bieżąco aktualizowane.

 


 

Drodzy Rodzice!!!

Prosimy o aktualizowanie numerów telefonów,
jeśli zaszły jakieś zmiany.

Dziękujemy !!!