Grupa II

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC

Tydzień I: Wszystkie dzieci nasze są ...
- współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie,
- przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie grupy,
- rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji,
- nie przeszkadzanie innym dzieciom w zabawie,
- stosowanie form grzecznościowych względem siebie – dzieci, a także osób dorosłych w
  każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy),
- podkreślanie szkodliwości hałasu dla zdrowia,
- rozwijanie umiejętności rysowania postaci ludzkiej.

Tydzień II: Na moim podwórku
- poznanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu:

 • rozmawianie z obcymi ludźmi, odchodzenie z nimi,
 • zbliżanie się do nieznanych zwierząt, zwłaszcza psów,
 • bezpieczne korzystanie z urządzeń znajdujących się na placu zabaw,

- rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej,
- rozwijanie zdolności wokalnych i rytmicznych.

Tydzień III: Zbliżają się wakacje
-wypowiadanie się na temat wybranych miast Polski
-przypomnienie zasad bezpiecznego letniego wypoczynku  
- poznanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego,
- rozwijanie wrażliwości słuchowej.

Tydzień IV: Lato.
-zachęcenie do aktywnego spędzania czasu
-doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się na określony
  temat
- obserwowanie w sposób bezpośredni lub pośredni zmian zachodzących w przyrodzie,
- zwracanie uwagi na charakterystyczne oznaki lata,
- poznanie wybranych owadów, np. pszczół, mrówek.
-rozwijanie sprawności motoryki małej
-rozwijanie umiejętności skupiania uwagi
-tworzenie warunków do zabaw manualnych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów
-wymienianie cech lata oraz skojarzeń z nim związanych

 


Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc Maj

I. Moja ojczyzna

 • Polska w Europie- mapa Europy, słuchanie nazw państw europejskich -sąsiadów Polski, kolorowanie flagi Polski. Oglądanie obrazków flag. Oglądanie prezentacji Święto Flagi, przypomnienie naszych symboli narodowych.
 • Poznajemy globus-wyjaśnienie czym jest i do czego służy. Prezentacja nazw kontynentów -wyrazy do czytania globalnego: Europa, Afryka, Azja, Ameryka, Australia. Wprawianie globusa w ruch przypomnienie co to znaczy że Ziemia kręci się wokół własnej osi.
 • Warszawa nasza stolica- Warszawa pokazanie jej na mapie Polski, oglądanie ilustracji z charakterystycznymi miejscami Warszawy, oglądanie filmu edukacyjnego ,,Stolica Polski’’.

II. Łąka wiosną

 • Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej ‘’Łąka ‘’,wymienianie roślin i zwierząt, które dzieci spotkały na łące. Zabawa taneczna: Taniec kwiatów z kolorowymi chusteczkami do Walca Johanna Straussa Nad pięknym modrym dunajem.
 • Praca plastyczna- Łąka w maju: rysowanie kredkami świecowymi i malowanie zieloną akwarelą. Obserwacja w ogrodzie przedszkolnym stokrotek wiosennych kwiatów łąki. Poznajemy charakterystyczne dla łąk kwiaty: maki, chabry, jaskry, koniczyna, rumianki.
 • Zabawa matematyczna -policz motyle i pszczoły porównaj których jest więcej. Poznajemy pszczoły -rozmowa o ich roli w życiu człowieka. Obserwacje z lupą w ogrodzie szukamy owadów: biedronka, pszczoła, mrówka.
 • Od nasionka do kwiatka  sianie w skrzynce nasion groszku pachnącego. Oglądanie różnych nasion opisywanie i porównywanie ich wyglądu.

III. Wiosna na wsi

 • Opowiadanie Heleny Bechlerowej O kotku, który szukał czarnego mleka, nazywanie zwierząt wiejskiego podwórka, ćwiczenie wizualizacyjne zwierzęta na wsi.
 • Słuchanie piosenki Cztery mamy, tworzenie par zwierzęta i ich dzieci. Oglądanie ilustracji i zdjęć przedstawiających życie zwierząt na wsi.
 • Dzielenie na sylaby wyrazów: kura, krowa, koń, konik itp. wyklaskiwanie i wytupywanie podanych rytmów. Praca plastyczna Papierowa kaczuszka wykorzystanie rolek po papierze toaletowym.
 • Odgadywanie nagranych odgłosów zwierząt, zabawy ruchowe Gąski do domu, Kura i kurczaki.
 • Zabawy z kotkiem Gdzie się schował kotek? Zabawa utrwalająca umiejętność położenia przedmiotów w przestrzeni.

IV. Moi rodzice

 • Rozmowy o rodzicach: jak ma na imię moja mama i jak wygląda -doskonalenie umiejętności wypowiadania się. Praca plastyczna kwiaty dla mamy i taty: malowanie na tekturowych talerzykach.
 • Ćwiczenia graficzne rysowanie po śladzie serduszka i kwiaty dla mamy. Słuchanie wiersza Wandy Chotomskiej Dobra wróżka. Wyrazy do czytania globalnego mama, tata, ja(imię dziecka).
 • Nauka wierszy i piosenek dla mamy i taty, rozmowa jak możemy pomagać rodzicom w domu. Rozwiązywanie zagadek związanych z rodziną.

 


Zadania wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc kwiecień

I. Chcę być sportowcem

 • Rozmowy z dziećmi na temat konieczności zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.
 • Klasyfikowanie produktów żywnościowych na sprzyjające naszemu zdrowiu i niesprzyjające( zdrowe dla zębów, nietuczące, nieprzetworzone)
 • Dzień marchewki - rozmowa o konieczności spożywania warzyw na surowo. Wspólne przygotowanie i degustacja soku z marchwi.
 • Śpiewanie piosenki Urodziny marchewki. Oglądanie filmu edukacyjnego ,,Kubuś Dzień Marchewki. Marchewkowe stempelki.
 • Zabawy przy piosence ,,Gimnastyka dobra sprawa’’. Rozmowa z dziećmi o znanych i lubianych dyscyplinach sportowych, podział na sporty zimowe i letnie.

 II. Wielkanoc – Projekt JAJKO

 • Rozmowa na temat tradycji, zwyczajów i tradycyjnych potraw związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
 • Jajko w roli głównej projekt badawczy:
  Jak zbudowane jest jajko, z czego się składa? (ze skorupki, żółtka, białka)  Zabawa badawcza: „Z czego składa się jajko?” i inne
  Czy wszystkie jajka są tej samej wielkości? (nie, to zależy od gatunku zwierzęcia, które je znosi)
  Jaki ptak znosi największe jajko? (struś)
  Jakie potrawy można przygotować z jajek? (jajecznica, omlet, jajko na twardo…)
  Dowiemy się, co to jest – jajko Kolumba
 • Zabawy matematyczne liczenie pisanek - porównywanie ilości pisanek w koszykach, segregowanie pisanek do koszyka wg. wielkości i koloru.
 • Wspólne wykonanie pracy plastycznej ,,Pisanka’’

III. Kosmos – zielona planeta „Dzień Ziemi”

 • Nauka piosenki ,,W układzie słonecznym’’- poznajemy kolejność planet bawiąc się przy piosence.
 • Zasypianka z Ufoludkiem opowiadanie Anny Onichowskiej zapamiętywanie dokładne szczegółów opowiadania. Rysowanie portretu ufoludka Egona.
 • Wyprawa na Zieloną Planetę 22 kwietnia dzień Ziemi, rozmowy o tym jak dzieci mogą pomagać w dbaniu o planetę.
 • Zabawy przy piosence Zielony Dom.
 • Wykonanie lunetek z rolek po papierze toaletowym

IV. Wiosenne powroty

 • Ptaki powracające do nas z dalekich krajów: poznajemy bociana opisywanie wyglądu zewnętrznego, sposobu odżywiania i budowanie gniazd niedaleko domów ludzi.
 • Oglądanie ilustracji przedstawiających ptaki Polski w Atlasie Ptaków, rozmowa o gatunkach chronionych i miejscu ptaków w przyrodzie.
 • Praca plastyczna ,,Bocian’’. Doskonalenie sprawności manualnej.
 • Słuchanie nagrań przedstawiających śpiew ptaków i inne odgłosy przyrody podczas relaksacji.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MARZEC

Tydzień 1. Chciałbym być muzykiem.

 • rozwijanie: mowy; odpowiadanie na pytania dotyczące utworu, wypowiadanie się na temat instrumentów
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • kształtowanie wrażliwości muzycznej, rozwijanie umiejętności wokalnych
 • doskonalenie orientacji przestrzennej z zastosowaniem pojęć: na, pod, przed, za, obok, między…
 • rozwijanie aktywności twórczej; malowanie nastroju wysłuchanego fragmentu muzyki poważnej

Tydzień 2.  W marcu jak w garncu.                                                                

      • zapoznanie dzieci ze znaczeniem wiosennego przysłowia „W marcu jak w garncu”                                                                                                                            
      • zwracanie uwagi na kaprysy pogody w marcu                                                 
      • poznanie pracy ogrodnika                                                                          
      • wdrażanie do utrzymania porządku w najbliższym otoczeniu                                                                                                      
      • zachęcenie do czynnego udziału w sianiu i sadzeniu roślin w kąciku                 
      • przyrody, zachęcenie do ich pielęgnowania

Tydzień 3. Nadeszła wiosna

 • rozwijanie mowy; odpowiadanie na pytania dotyczące utworu
 • rozwijanie sprawności manualnej; starannego rysowania po śladach rysunków
 • zapoznanie i nazywanie wybranych elementów pogody
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • poznawanie oznak nowej pory roku; wymienianie oznak wiosny

Tydzień 4. Chciałbym być aktorem.

 • rozwijanie poprawnej i wyraźnej mowy
 • kształtowanie sprawności w zakresie dużej motoryki; uczestniczenie w różnorodnych ćwiczeniach ruchowych
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • zapoznanie z teatrzykiem cieni
 • rozwijanie umiejętności dodawania w zakresie pięciu
 • zapoznanie z wybraną baśnią; odtwarzanie scenek inspirowanych treścią baśni

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LUTY

Tydzień I- Jestem samodzielny w kuchni.

 • zapoznanie z wyposażeniem przedszkolnej kuchni, pracą kucharza
 • zachęcanie do przygotowania prostych potraw
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • umuzykalnianie dzieci
 • rozwijanie sprawności rąk
 • rozwijanie percepcji słuchowej
 • rozwijanie mowy

Tydzień II - W krainie baśni.

 • zachęcanie do udziału w inscenizowaniu ruchem utworów literackich
 • rozpoznawanie bohaterów baśni
 • zapoznanie z etapami powstawania książki
 • zachęcanie do tworzenia własnych książeczek
 • rozwijanie sprawności manualnych
 • rozwijanie umiejętności zapamiętywania podczas słuchania                     
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • rozwijanie percepcji słuchowej
 • rozwijanie mowy

Tydzień III - Chciałbym być matematykiem.

 • zachęcanie do ćwiczeń z różnymi przyborami
 • utrwalenie pojęcia para
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie umiejętności mierzenia i ważenia

Tydzień IV- Karnawał.

 • rozwijanie wrażliwości emocjonalnej
 • zapoznanie z tradycją balu karnawałowego
 • stwarzanie okazji do swobodnej ekspresji słownej, ruchowej i plastycznej
 • rozwijanie słuchu i pamięci muzycznej
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • wzbogacanie słownictwa o nowe pojęcia
 • rozwijanie dłuższej fazy wydechu
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej
 • utrwalanie wyglądu i nazw figur geometrycznych

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ

I. Zwierzęta są głodne
- zwrócenie uwagi na konieczność dokarmiania zwierząt w trudnych, zimowych
  warunkach,
- nazywanie ptaków odwiedzających karmnik,
- posługiwanie się nazwami: karmnik, sroka,
- rozpoznawanie wybranych zwierząt po śladach na śniegu,
- kształtowanie poczucia rytmu,
- rozróżnianie dźwięków cichych, głośnych.

II. Zimowe zabawy
- poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np.
  opady śniegu,
- wypowiadanie się na temat zimowych zabaw,
- wybieranie bezpiecznego miejsca do zabawy
- rozwijanie umiejętności liczenia na podstawie śniegowych wyliczanek

III. Babcia i dziadek
-
wzmacnianie więzi rodzinnych
- nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np. mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia,
  dziadek, wujek
- uświadamianie dzieciom, że starszym osobom należy pomagać
- przygotowanie prezentów z okazji Święta Babci i Dziadka
- rozwijanie możliwości wokalnych

IV. Zima, zima
- zapoznanie i wymienianie oznak zimowej pory roku
- dostrzeganie cykliczności pór roku
- rozwijanie sprawności manualnej w zakresie wycinania
- organizowanie zabaw i doświadczeń badawczych jeśli będzie śnieg
- umuzykalnianie dzieci z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych
- rozwijanie umiejętności liczenia
- rozwijanie sprawności fizycznej


Zadania wychowawczo - dydaktycznej na miesiąc GRUDZIEŃ

Tydzień I- Tutaj rosły paprocie .

 • poznawanie (ogólne) historii powstawania węgla kamiennego
 • poznawanie wybranych zwierząt (dinozaurów) i przyczyn ich wyginięcia
 • zapoznanie z wyglądem ziemi w czasach prehistorycznych
 • zapoznanie z właściwościami fizycznymi soli i węgla kamiennego
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • rozwijanie umiejętności szeregowania (od najmniejszej do największej i na odwrót)
 • rozwijanie sprawności fizycznej

Tydzień II- Domowi ulubieńcy.

 • uwrażliwianie na wartości moralne ( dobro), z wykorzystaniem bajek opisujących postać Mikołaja
 • uwrażliwianie  dzieci na to, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania
 • rozwijanie umiejętności okazywania życzliwości i troski wobec zwierząt
 • rozwijanie mowy
 • umuzykalnianie dzieci
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie orientacji przestrzennej; wyznaczanie kierunków względem siebie, z zastosowaniem słów: przed siebie, za siebie, w bok
 • rozwijanie sprawności fizycznej

Tydzień III- To już zima .

 • zapoznanie i wymienianie oznak zbliżającej się nowej pory roku
 • dostrzeganie cykliczności pór roku
 • rozwijanie sprawności manualnej w zakresie wycinania
 • umuzykalnianie dzieci z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • rozwijanie sprawności fizycznej
   

Tydzień IV- Święta tuż-tuż.
 

 • rozwijanie umiejętności wokalnych, śpiewanie kolęd i piosenek o tematyce bożonarodzeniowej
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmów
 • rozwijanie odczucia przynależności do grupy i rodziny poprzez tworzenie warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

 Zadania wychowawczo - dydaktycznej na miesiąc LISTOPAD 

Tydzień I- Pada deszcz.

 • zapoznanie z oznakami późnej jesieni i ich wymienianie
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie umiejętności liczenia (w zakresie czterech)
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • umuzykalnianie dzieci poprzez śpiew i zabawy przy piosence

Tydzień II- Jestem Polakiem.

 • poznanie wybranych miast Polski i rzeki Wisły
 • wypowiadanie się na temat miejsc znajdujących się w Polsce, przedstawionych na zdjęciach
 • wykonanie flagi Polski
 • zapoznanie z legendą „Wars i Sawa”, skąd pochodzi nazwa miasta Warszawa
 • rozwijanie umiejętności klasyfikacji
 • umuzykalnienie dzieci, zaśpiewanie hymnu
 • rozwijanie mowy i sprawności fizycznej

Tydzień III- Dbamy o zdrowie.

 • zachęcanie do właściwego zachowania podczas kataru (używania chusteczek higienicznych)
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • umuzykalnianie dzieci poprzez śpiew i zabawy przy piosence
 • rozwijanie umiejętności wycinania
 • rozwijanie orientacji przestrzennej, stosowanie pojęć: na, przed, za, w

Tydzień III- Metoda projektu „Drzewo”.
(możliwe, że projekt zostanie zakończony w miesiącu grudniu, drzewa iglaste – choinka)

 • zajęcia metodą projektów badawczych o tematyce – DRZEWO.
 • to doświadczanie, eksperymentowanie, zadawanie pytań o otaczającym świecie.
 • wyzwalanie zainteresowań i motywacji do działania.
 • inicjowanie samodzielnego uczenia się.

Zadania wychowawczo - dydaktycznej na miesiąc PAŹDZIERNIK

1. Co robią zwierzęta jesienią?

- liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika,
- pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, 
   zasypiają),
- obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.
- rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
- rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

 2. Jesień w ogrodzie

- używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki,
- układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych,
- rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu,
- poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór tych osób,
- stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy),

3. O sobie samym

- nazywanie danych części ciała,
- układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych,
- określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu,
- rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
- poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności,
- nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

4. Moje zmysły

- rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,
- wypowiadanie się prostymi zdaniami,
- sylabizowanie w toku zabaw,
- odpowiadanie na pytania,
- uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę,
- reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu,
- korzystanie z własnych zmysłów,


Zadania wychowawczo - dydaktycznej na miesiąc WRZESIEŃ

1.Witajcie w przedszkolu.
- zapoznanie z pomieszczeniami znajdującymi się w przedszkolu
- poznanie imion kolegów i koleżanek, zachęcanie do bliższego poznania swoich rówieśników
- zapoznanie ze zwyczajami panującymi w przedszkolu
- przestrzeganie kodeksu grupowego zawierającego zbiór zasad obowiązujących w przedszkolu
- rozwijanie wrażliwości słuchowej i wzrokowej

2. Lubię się bawić.
- przyzwyczajanie do dbania o ład i porządek w sali zabaw,  poszerzanie umiejętności zabawy różnymi zabawkami,  wdrażanie do odkładania zabawek na miejsce
- poprawne stosowanie form fleksyjnych podczas opowiadania na określony temat
- prawidłowe stosowanie pojęć długi-krótki

3. Droga do przedszkola.
- rozwijanie umiejętności poruszania się w pobliżu jezdni
- zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego
- zapoznanie z różnymi środkami komunikacji: lądowej, powietrznej i wodnej
- przybliżenie informacji na temat samochodów specjalistycznych i ich znaczenia dla społeczeństwa

4. Nadeszła jesień.
- zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego, jakim jest park
- wyrażanie obserwacji i przeżyć w ekspresji plastycznej
- rozwijanie umiejętności zapamiętywania słów i melodii piosenki
- budzenie zainteresowania figurami geometrycznymi
- dostrzeganie różnic w wyglądzie parku i lasu
- zapoznanie z wybranymi grzybami – jadalnymi i niejadalnymi


UWAGA RODZICE!!!

WARTO WIEDZIEĆ ŻE :

 • Dziecko „podleczone” lub bezpośrednio po przebytej chorobie jest wyraźnie osłabione i jego organizm jest bardzo podatny na kolejne infekcje czy inne choroby.

 • Warto zdać sobie sprawę, że niewyleczona do końca choroba niesie za sobą powikłania i konsekwencje zdrowotne. Często nieświadomi tego rodzice podejmują ryzyko i odprowadzają do przedszkola dzieci wykazujące jeszcze objawy chorobowe.

 •  Nawet zwykłe zapalenie górnych dróg oddechowych nieleczone lub leczone nieodpowiednio może u małego dziecka doprowadzić do rozwoju poważniejszej choroby lub powikłań. Konsekwencją tego jest przedłużona absencja w pracy przynajmniej jednego z rodziców, podnosi to koszty leczenia dziecka oraz naraża je na długotrwałe problemy zdrowotne oraz utratę treści dydaktycznych realizowanych w tym czasie w przedszkolu.

 • Nikt z rodziców nie chce, by inne dzieci narażały jego własne na zachorowanie, a każde chore, przeziębione dziecko przebywające w przedszkolu jest zagrożeniem dla pozostałych.

 • Obowiązek zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki podczas choroby oraz samego leczenia spoczywa wyłącznie na rodzicach - opiekunach prawnych.


Warto pamiętać!

 • Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką powinny pozostać w domu.

 • Prosimy nie przyprowadzać dzieci przeziębionych.

 • Katar to także choroba.

 • Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia.

 • Jeżeli dziecko źle się poczuje, natychmiast Państwa o tym powiadomimy, dlatego prosimy, aby numery Waszych telefonów, którymi dysponujemy, były na bieżąco aktualizowane.

 


 

Drodzy Rodzice!!!

Prosimy o aktualizowanie numerów telefonów,
jeśli zaszły jakieś zmiany.

Dziękujemy !!!