Wycieczka grupy I i II

Dnia 05.06.2019r. (środa) dzieci z gr. I i II wyjeżdżają na

wycieczkę do "Magicznego Domku" (Głogoczów, gmina Myślenice, zwiedzanie w godz. 9.30 - 13.30).

Koszt autokaru częściowo zostanie pokryty z funduszy

zebranych podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego.

Wycieczka - grupa III i IV

Dnia 03.06.2019r. (poniedziałek)

dzieci z gr. III i IV wyjeżdżają na całodniową

wycieczkę do Kopalni Soli w Wieliczce.

Zwiedzać będziemy trasę „Odkrywamy Solilandię”.

Koszt autokaru częściowo zostanie pokryty także z funduszy

zebranych podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego.

Rekrutacja uzupełniająca

Przyjmowanie wniosków do przedszkola odbywać się będzie od 27.05 do 04.06.2019 r. w następujących godzinach:

27.05 (poniedziałek) - g. 14 - 15

28.05 (wtorek) - g. 15 - 17

31.05 (piątek)- g. 7.30 - 9.30

03.06 (poniedziałek) - g. 14 - 15

04.06 (wtorek) - g. 15 - 17

Dyżur wakacyjny

Podpisywanie "Potwierdzenia Woli" na lipiec 2019 r. odbywać się będzie w kancelarii w następujących terminach:

14.05 (wtorek) - g. 15 - 17

15.05 (środa) - g. 8 - 9

16.05 (czwartek) - g. 15 - 16

17.05 (piątek) - g. 7.30 - 9.30

 

Warsztaty z klocków LEGO

Dnia 15.05.2019r. (środa) wszystkie grupy wezmą udział

w warsztatach z klocków LEGO.

Koszt pokryty będzie z funduszy przedszkolnych.

Warsztaty zaczynają się od godz. 9:00.

Prosimy o punktualne przyprowadzenie dzieci w tym dniu do przedszkola.

Robotyka

Informujemy, że odwołane z powodu akcji strajkowej zajęcia z robotyki (z dnia 11.04)

odbędą się 14.05 (wtorek) o godz. 13.

Konkurs fotograficzny - zapraszamy do udziału

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci wraz z Rodzicami do wzięcia udziału w konkursie fotograficzny pt.:

„Nowa Huta – moja mała Ojczyzna”.

Każdy przedszkolak ma ulubione miejsca wypoczynku, spacerów, dokąd chętnie wybiera się z Rodzicami.     

Zachęcamy więc do wspólnych wycieczek, podczas których będzie można poprzyglądać się bardziej                         

i uwiecznić w obiektywie aparatu piękno swojego miasta Krakowa, a dokładniej małej Ojczyzny Nowej Huty.

                          Otwieramy szeroko oczy, wychodzimy z domów, zabieramy ze sobą kochanych Rodziców                                    

i poszukujemy interesujących miejsc, krajobrazów, ciekawych budowli, które można sfotografować w Nowej Hucie.

REGULAMIN KONKURSU:

1.Celem konkursu jest:

– rozbudzanie zainteresowania dzieci i ukazywania różnorodności piękna naszego miasta;

– poszerzanie wiedzy dzieci na temat Nowej Huty (krajobrazu, zabytków również przyrodniczych);

– rozwijanie zainteresowań fotograficznych wśród dzieci przy pomocy rodziców;

– zachęcanie do wspólnego spędzania czasu.

2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci wraz z Rodzicami z Samorządowego Przedszkola nr 98 w Krakowie.

 3. Osoby koordynujące konkurs:

Nauczycielki: Alicja Honkisz, Anna Twardowska.

 4. Termin składania prac do 22.05.2019 r. (środa). 

 5. Warunki uczestnictwa w konkursie:

-Zdjęcie w formacie 21×15 wykonane własnoręcznie z dzieckiem.

- Oceniana będzie jakość zdjęcia i wybór miejsca wykonania zdjęcia.

-Do zdjęcia umieszczonego w kopercie należy dołączyć:

metryczkę z imieniem i nazwiskiem dziecka oraz Rodzica, numer grupy do której uczęszcza dziecko, tytuł zdjęcia.

-Prace składamy u nauczycielek grup.

-Zgłaszając prace uczestnik wyraża zgodę na publikowanie zdjęć na stronie internetowej i fb przedszkola oraz w przedszkolu.

 6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Festynie Rodzinnym. Termin podany będzie w późniejszym czasie.

 7. Na zwycięzców czekają nagrody i dyplomy.

 8. Zdjęcia zostaną zwrócone po ich prezentacji autorom prac.

 

Zachęcamy do udziału w rodzinnym konkursie fotograficznym!!!

Grupa II

Dnia 09 maja (czwartek) odbędzie się wycieczka grupy II do Muzeum Inżynierii w Krakowie na zajęcia edukacyjne "Zwierciadła i odblaski".

W dniu wycieczki prosimy o przyprowadzanie dzieci do przedszkola do godz. 7.30.

Planowany wyjazd godz. 8.30, powrót ok. godz. 12.30.

Strony