ZAwieszenie zajęć grupa I i grupa III

Zawieszenie zajęć grupa I, grupa III

Informuję, iż w trybie § 18 ust.2 pkt 2 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz.U. 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.)

za zgodą organu prowadzącego w Samorządowym Przedszkolu nr 98 zostały zawieszone zajęcia

grupie I od 23.03.2021 do 31.03.2021 oraz w grupie III w dniu 26.03.2021.

Przyczyną zawieszenia zajęć jest brak możliwości organizacji bezpiecznych warunków przebywania dzieci w przedszkolu,

spowodowanych absencją personelu.

Informacja dla Rodziców.

 

Drodzy Państwo

W związku z nieobecnością pracowników kuchni,
w dniach 22.03.2021-25.03.2021 
posiłki dla dzieci będą dostarczane
przez firmę kateringową FRYKAS CATERING S.C.
z siedzibą przy ul. Stachiewicza 33.

Dyżur wakacyjny

 

Dyżur wakacyjny w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2020/21 wypada w sierpniu.

Deklaracje dzieci obecnie uczęszczających do naszego przedszkola można składać do 26.03.2021 r.

Potrzebne dokumenty znajdują się przy wejściu do szatni.

Wypełnioną deklarację należy pozostawić w przeznaczonym do tego pojemniku na szatni.

 

Informacja dla Rodziców.

 

Drodzy Rodzice!!!

Warto pamiętać!!!

Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką powinny pozostać w domu.
Prosimy nie przyprowadzać dzieci przeziębionych.
Katar to także choroba.
Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia.

Jeżeli dziecko źle się poczuje, natychmiast Państwa o tym powiadomimy, dlatego prosimy,
aby numery Waszych telefonów, którymi dysponujemy, były na bieżąco aktualizowane.

 

Dyżur wakacyjny

 

Dyżur wakacyjny w naszym przedszkolu odbędzie się w sierpniu 2021 r.

Szczegółowe informacje będą podane w późniejszym terminie.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

 

TERMINARZ REKRUTACJI

W dniach 18.02.2021 od godz. 8.00 do 26.02.2021 r. do godz.16.00

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają

Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022.

Niezłożenie deklaracji w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją.

Druk deklaracji dostępny jest w zakładce "Pliki do pobrania" 

oraz w formie papierowej w szatni.

Rekrutacja 2021/2022

 

Szanowni Państwo

Zgodnie z Zarządzeniem nr 99/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z 15 stycznia 2021 r. rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 

1 marca 2021 r.

Również 1 marca 2021 zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji.

Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022

znajdują się w zakładce "Rekrutacja 2021/2022".

Życzenia dla Babci i Dziadka

 

***

Dziś Dzień Babci - nie psocimy, tylko dobrze Ci życzymy.
Ty wybronisz nas od draki, bośmy małe rozrabiaki.
Całujemy Cię serdecznie, żyj nam Babciu długowiecznie.

Dziadku miły, dobrotliwy, bądź wesoły i szczęśliwy,
niech Ci wszystko dobre służy, żyj spokojnie i bez burzy.

Sto lat!

Strony