Ubezpieczenie

 

Kwota na ubezpieczenie wynosi 35 zł (wybrana przewagą głosów).

Wpłaty proszę dokonywać w kancelarii do 21.09.2018r. 

                                                                                         Dziękujemy