Odpłatność Sześciolatki

Uwaga Rodzice Sześciolatków !

W związku z nowelizacją Ustawy o Systemie Oświaty i uchwałą NR LXII/1374/17 RMK z dnia 11.01.2017r  zostaje zniesiona możliwość pobierania opłat przez Organ Prowadzący za pobyt dziecka w wieku 6 lat w placówce wychowania przedszkolnego.

Rodzice dziecka od dnia jego 6 urodzin nie ponoszą opłat za pobyt w przedszkolu, opłacają tylko żywienie. Na liście odpłatności za m-c luty, jest już naniesiona korekta dla tych dzieci i odliczone nadpłaty.

                                                              Z poważaniem Dyrektor Przedszkola