ZAwieszenie zajęć grupa I i grupa III

Zawieszenie zajęć grupa I, grupa III

Informuję, iż w trybie § 18 ust.2 pkt 2 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz.U. 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.)

za zgodą organu prowadzącego w Samorządowym Przedszkolu nr 98 zostały zawieszone zajęcia

grupie I od 23.03.2021 do 31.03.2021 oraz w grupie III w dniu 26.03.2021.

Przyczyną zawieszenia zajęć jest brak możliwości organizacji bezpiecznych warunków przebywania dzieci w przedszkolu,

spowodowanych absencją personelu.