Rekrutacja 2021/2022

Lista kandydatów przyjętych do Samorządowego Przedszkola nr 98 

Lp. Imię Nazwisko
1 Karolina Antos
2 Oskar Armatys
3 Adam Brzeski
4 Natalia Dalbiak
5 Stanisław Drabek
6 Amelia Drzał
7 Wojciech Dudzik
8 Julia Gibek
9 Hana Graduszewska
10 Aleksander Kaleta
11 Ignacy Kosakowski
12 Milena Łabuzek
13 Natan Maciak
14 Piotr Marczak
15 Urszula Mikunda
16 Khasan Muradov
17 Grzegorz Musiał
18 Marika Płonka
19 Malwina Polak
20 Franciszek Półtorak
21 Piotr Rutkowski
22 Natan Tracz
23 Antonina Trzaska
24 Oliwia Wróbel
25 Oskar Wróbel

Najniższa liczba punktów: 13


Rekrutacja 2021/2022

W dniach od 26.04.2021 do 07.05.2021 należy potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola.

Dokumenty do pobrania w przedszkolu lub na stronie internetowej (Potwierdzenie woli przyjęcia, Informacja o opłatach, Upoważnienie do odbioru).

Wypełnione i podpisane dokumenty prosimy składać w przedszkolu do skrzynki przy wejściu.

Można dokonać potwierdzenia elektronicznie, logując się na konto na krakow.formico.pl(funkcjonalność ta zostanie włączona dla rodziców w poniedziałek)

 lub przesyłając e-mail do przedszkola na adres podany w ofercie rekrutacyjnej.

 


Lista kandydatów zakwalifikowanych do Samorządowego Przedszkola nr 98

Lp. Imię Nazwisko    

1 Karolina Antos    

2 Oskar Armatys    

3 Łucja Bednarska    

4 Adam Brzeski    

5 Natalia Dalbiak    

6 Stanisław Drabek    

7 Amelia Drzał    

8 Wojciech Dudzik    

9 Julia Gibek    

10 Hana Graduszewska    

11 Aleksander Kaleta    

12 Ignacy Kosakowski    

13 Milena Łabuzek    

14 Natan Maciak    

15 Piotr Marczak    

16 Urszula Mikunda    

17 Khasan Muradov    

18 Grzegorz Musiał    

19 Marika Płonka    

20 Malwina Polak    

21 Franciszek Półtorak    

22 Piotr Rutkowski    

23 MICHAŁ SIKORA    

24 Natan Tracz    

25 Antonina Trzaska    

26 Oliwia Wróbel    

27 Oskar Wróbel    

28 Amelia Żyznowska  

Najniższa liczba punktów: 13.0

 

Lista kandydatów niezakwalifikowanych do placówki pierwszego priorytetu

Lp Pesel Imię Nazwisko Placówka przyjęcia
1. 18222702286 Julia Bogaczyk Samorządowe Przedszkole nr 94
2. 18281310781 Teodozja Gunia Samorządowe Przedszkole nr 104
3. 18262805198 Tymoteusz Łuszczek Samorządowe Przedszkole Nr 88
4. 18301606148 Lilianna Nowak Samorządowe Przedszkole nr 94

 

Lista kandydatów nigdzie niezakwalifikowanych, którzy kandydowali do placówki z pierwszego priorytetu 

Lp Imię Nazwisko
1. Zuzanna Armatys
2. Anastazja Bednarska
3. Rafał Mazur
4. Maksymilian Stachurski

 


Szanowni Państwo!!!

W związku zaistniałą sytuacją, nastąpiła zmiana godzin przyjmowania wniosków rekrutacyjnych na rok szkolny 2021/2022:

poniedziałek: 9.00-14.00

wtorek 9.00 – 14.00

środa 9.00-15.00


 

Drodzy Państwo

W związku z tym, że wszyscy
członkowieKomisji rekrutacyjnej
przebywają na kwarantannie,
wnioski rekrutacyjne w dniu 19.03.2021 (piątek) nie będą przyjmowane.

Zapraszamy w przyszłym tygodniu.

 


 

Terminarz przyjmowania wniosków dla nowych kandydatów (01-31 marca 2021 r.):

- wtorki g. 14:30 - 16:30;

- środy g. 8:00 - 9:30;

- piątki g. 15:30 - 16:30

oraz środa 31.03.21 r. g. 15:00 - 15:30.

Wnioski można składać również w formie skanu.


 

Kontynuacja wychowania przedszkolnego:

TERMINARZ REKRUTACJI

W dniach 18.02.2021 od godz. 8.00 do 26.02.2022 r. do godz.16.00

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają

Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022.

Niezłożenie deklaracji w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją.

Druk deklaracji dostępny jest w zakładce "Pliki do pobrania".

 


Rekrutacja dla nowych kandydatów:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 99/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z 15 stycznia 2021 r. rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 1 marca 2021 r.

Również 1 marca 2021 r. zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci uczęszczających już do przedszkola: 18-26 lutego 2021 r.

Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022:

Lp.

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

1.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

01 – 31 marca 2021 r.

 

24 maja – 01 czerwca 2021 r.

 

2.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności,o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

 

 

do 01 kwietnia 2021 r.

 

do 02 czerwca 2021 r.

 

3.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

23 kwietnia 2021 r.

do 02 czerwca 2021 r.

 

4.

 

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

 

26 kwietnia – 07 maja 2021 r.

 

21 – 25 czerwca 2021 r.

 

5.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

10 maja 2021 r.

28 czerwca 2021 r.