Rekrutacja 2021/2022

Terminarz przyjmowania wniosków dla nowych kandydatów (01-31 marca 2021 r.):

- wtorki g. 14:30 - 16:30;

- środy g. 8:00 - 9:30;

- piątki g. 15:30 - 16:30

oraz środa 31.03.21 r. g. 15:00 - 15:30.

Wnioski można składać również w formie skanu.


 

Kontynuacja wychowania przedszkolnego:

TERMINARZ REKRUTACJI

W dniach 18.02.2021 od godz. 8.00 do 26.02.2022 r. do godz.16.00

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają

Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022.

Niezłożenie deklaracji w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją.

Druk deklaracji dostępny jest w zakładce "Pliki do pobrania".

 


Rekrutacja dla nowych kandydatów:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 99/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z 15 stycznia 2021 r. rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 1 marca 2021 r.

Również 1 marca 2021 r. zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci uczęszczających już do przedszkola: 18-26 lutego 2021 r.

Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022:

Lp.

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

1.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

01 – 31 marca 2021 r.

 

24 maja – 01 czerwca 2021 r.

 

2.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności,o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

 

 

do 01 kwietnia 2021 r.

 

do 02 czerwca 2021 r.

 

3.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

23 kwietnia 2021 r.

do 02 czerwca 2021 r.

 

4.

 

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

 

26 kwietnia – 07 maja 2021 r.

 

21 – 25 czerwca 2021 r.

 

5.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

10 maja 2021 r.

28 czerwca 2021 r.