Informacja o pracy przedszkola

 

Rodzicu !!!

Zapoznaj się z podstawowymi zmianami w organizacji pracy przedszkola, ograniczeniami dotyczącymi liczby dzieci mogących korzystać z usług naszego Przedszkola wynikającymi z wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz podyktowane warunkami lokalowymi i sanitarnymi naszej placówki.

Chcąc zgłosić dziecko, aby korzystało z usług Przedszkola w czasie epidemii COVID 19 należy zapoznać się ze szczegółowymi procedurami oraz zasadami postępowania (w zakładce Procedura bezpieczeństwa). Jeżeli je akceptujesz a sytuacja rodzinna nie pozwala na zapewnienie Twojemu dziecku osobistej opieki, w dniach od 11.05.2020 do 13.05.2020 wypełnij WNIOSEK ZGŁOSZENIA WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA ORAZ OŚWIADCZENIE (W Plikach do pobrania) i odeślij na adres mailowy przedszkola: przedszkole98@interia.pl

14.05.2020 - przysłane wnioski zostaną zweryfikowane zgodnie z wytycznymi, kryteriami zawartymi we wniosku.

Rodzice niezwłocznie zostaną poinformowani o wynikach weryfikacji.

Należy pamiętać że:

  • w pierwszej kolejności będą przyjęte te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu;

  • pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W FUNKCJONOWANIU PRZEDSZKOLA

  1. PRACA POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁÓW:

Zostaną uruchomione 4 sale dydaktyczne, w których może przebywać maksymalnie 10 dzieci, nauczyciel oraz pracownik obsługi.

Nr sali

Dzieci

Godziny pracy oddziałów

Sala nr 1

Dzieci z gr.I

7.00-16.30

Sala nr 2

Dzieci z gr. II

6.00-16.00

Sala nr 3

Dzieci z gr. III

8.00-17.00

W sali gr IV zostało utworzone izolatorium dla dzieci.

DZIECI PRZYPISANE DO DANEGO ODDZIAŁU MOGĄ PRZEBYWAĆ W NICH TYLKO W GODZINACH PRACY ODDZIAŁU.

NALEŻY PRZESTRZEGAĆ GODZIN PRACY POSZCZEGÓLNYCH GRUP.

Sale zostały przygotowane ściśle z wytycznymi sanitarno-higienicznymi: zostały usunięte wszelkie sprzęty, zabawki oraz pomoce, których nie można poddawać dezynfekcji (dywany, pluszaki, książki, itp).

  1. ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI:

Pożegnaj się z dzieckiem w wiatrołapie, nasz pracownik zaprosi dziecko i dokona pomiaru temperatury, poczekaj więc chwilę na wynik pomiaru.

Jeżeli wynik pomiaru będzie w normie (temperatura graniczna 37°C) , dziecko zostanie zaprowadzone do szatni, a następnie do sali pod opiekę nauczyciela. Kartę odbija tylko pracownik przedszkola.

Rodziców z dziećmi oczekujących na wejście, prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość i zachowanie odpowiedniego dystansu między sobą min 2 m.