Przedszkole zamknięte do 15 maja

 

Decyzją krakowskiego organu prowadzącego zajęcia w przedszkolach zostają zawieszone

do dnia 15 maja 2020, co oznacza, że przedszkole będzie zamknięte.

O szczegółach otwarcia przedszkola, oraz procedurach postępowania

będziemy Państwa informować na bieżąco.