Ważne!!!

 

Podpisanie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola

dotyczy również dzieci kontynuujących edukację przedszkolną.