Informacja dla rodziców, którzy jeszcze nie złożyli wniosków rekrutacyjnych

 

Informacja dla rodziców, którzy jeszcze nie złożyli wniosków rekrutacyjnych

Mając na uwadze bezpieczeństwo nas wszystkich

prosimy o przesyłanie podpisanych wniosków rekrutacyjnych w formie skanu lub zdjęcia dokumentu

(email przedszkola: przedszkole98@interia.pl).

Przypominamy jednak, że konieczne będzie złożenie lub przesłanie oryginałów dokumentów

także w formie papierowej – w terminie późniejszym, dogodnym dla rodzica.

Niezłożenie wniosków w formie papierowej może skutkować brakiem możliwości skutecznego odwołania

od wyników rekrutacji w procedurze odwoławczej przed sądem administracyjnym.