Maluszki

 

Ogłoszenie

W związku z niską frekwencją dzieci w grupie I

uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka

u maluszków zostają przesunięte na 30.01.2020 (godz.10.00)