Podział grupa od września - dzieci 5 i 6 letnie

PODZIAŁ GRUP

Dostępny jest nowy podział dzieci 5 i 6- letnich na grupę III i IV

w roku szkolnym 2019/2020.

Dla rodziców zainteresowanych zmianami nowe listy znajdują się na tablicy ogłoszeń.