Zajęcia z robotyki !!!

Dnia 23.05.2019 r. zajęcia z robotyki nie odbyły się z powodu trudności z dojazdem osób prowadzących.

Zajęcia zostaną odrobione dnia 28.05.2019r. (wtorek) o godzinie 13:15.