BARDZO WAŻNE !!!

BARDZO WAŻNE !!!

Działając na podstawie & 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 z późn. zm.) , dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 98 w Krakowie za zgodą Prezydenta Miasta Krakowa

zawiesza zajęcia w dniu 11.04.2019 r.

Konieczność zawieszenia zajęć w tym dniu, wynika z powodu przystąpienia pracowników do strajku i braku możliwości zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu.

Zawieszenie oznacza, że Przedszkole jest zamknięte i nie przyjmuje dzieci.

Bardzo proszę o śledzenie informacji medialnych dotyczących negocjacji rządowych ze związkami, gdyż w sytuacji dojścia do porozumienia i odwołania strajku przez strony związkowe, Przedszkole będzie w dniu 08. 04. 2019 r. pracowało w normalnym trybie. W przypadku kontynuacji akcji strajkowej zawieszenie zajęć będzie obejmowało kolejne dni.

 

Informacje dotyczące pracy Przedszkola będą umieszczane na bieżąco na stronie internetowej Przedszkola.