Podziękowania

Serdecznie dziękujemy mamie Kubusia L. z grupy II

za pozyskanie sponsora na zakupienie bujaków do ogrodu.