Rekrutacja 2020/2021

 

 


Potwierdzenie woli przyjecia dziecka do przedszkola

Szanowni Państwo,

Ze względu na obecną sytuację wprowadzona zostanie nowa funkcjonalność modułu rekrutacyjnego Formico:

Wolę przyjęcia dziecka rodzic będzie mógł potwierdzić elektronicznie logując się na konto dziecka (krakow.formico.pl)

lub przesyłając e-mail do przedszkola/szkoły na adres podany w ofercie rekrutacyjnej.

Nie wymagamy żadnego określonego sformułowania.

Treść wiadomości ma wskazywać, że rodzic akceptuje wynik rekrutacji i wyraża wolę uczęszczania dziecka np. akceptuję, zgadzam się.

Funkcjonalność ta zostanie włączona dla rodziców w poniedziałek (27 kwietnia).

Od strony przedszkola/szkoły nic się nie zmienia, poza tym, że na liście w menadżerze placówki automatycznie będzie się zmieniała informacja o potwierdzeniu woli (w momencie potwierdzenia przez rodzica, przedszkole/szkoła będzie mogła anulować potwierdzenie jak i potwierdzić tak jak dotychczas).

 


WAŻNE INFORMACJE - REKRUTACJA 2020/21

Zgodnie z treścią rozporządzenia MEN z 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które brzmi:

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

  • Lista dzieci zakwalifikowanych do Samorządowego Przedszkola nr 98 na rok szkolny 2020/21 zostanie ogłoszona 24 kwietnia 2020 r na stronie internetowej przedszkola oraz wywieszona w przedszkolu.

Uwaga !
Brak potwierdzenia woli w tych dniach tj. 27.04-8.05.2020 jest jednoznaczne z rezygnacją  przyjęcia dziecka do naszego przedszkola.

                                                                                                                    Dyrektor przedszkola Barbara Czekaj

 


Szanowni państwo

W razie pytań dotyczących rekrutacji można kontaktować się pod numerem tel.: 660 637 355.


 

Informacja dla rodziców, którzy jeszcze nie złożyli wniosków rekrutacyjnych

Mając na uwadze bezpieczeństwo nas wszystkich

prosimy o przesyłanie podpisanych wniosków rekrutacyjnych w formie skanu lub zdjęcia dokumentu

(email przedszkola: przedszkole98@interia.pl).

Przypominamy jednak, że konieczne będzie złożenie lub przesłanie oryginałów dokumentów

także w formie papierowej – w terminie późniejszym, dogodnym dla rodzica.

Niezłożenie wniosków w formie papierowej może skutkować brakiem możliwości skutecznego odwołania

od wyników rekrutacji w procedurze odwoławczej przed sądem administracyjnym.


 

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego,

przyjmowanie wniosków na dyżur wakacyjny dla dzieci spoza przedszkola

odbędzie się w późniejszym terminie.


 

W związku z zaistniałą sytuacją zostały ograniczone godziny przyjmowania wniosków:

wtorek 7:30-10:00

środa 15:30-17:00.


 

KRYTERIUM REKRUTACYJNE DOTYCZĄCE SZCZEPIEŃ

W związku z zaistniałą sytuacją, wystarczającym dokumentem potwierdzającym spełnienie

kryterium o szczepieniu będzie oświadczenie rodzica i książęczki zdrowia do wglądu komisji rekrutacyjnej.


 

Przyjmowanie deklaracji na dyżur wakacyjny (lipiec 2019/20)

dla dzieci spoza przedszkola odbywać się będzie w dniach: 16.03.- 19.03.2020 r.

O przyjęciu decyduje kolejność złożenia deklaracji.


 

Terminy przyjmowania wniosków o przyjęcie do przedszkola:

wtorki 8:30 - 10:00

środy 15:30 - 17:00

czwartki 11:00 - 12:00

piątek (06.03 oraz 20.03.2020 r.) 16:00 - 17:00.


 

TERMINARZ REKRUTACJI

W dniach 24-28.02.2020 r.  rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają

deklarację o kontynuowaniu wychowania

w naszym przedszkolu w kolejnym roku szkolnym 2020/2021.

Druki dostępne są w kancelarii przedszkola lub w szatni.

Niezłożenie deklaracji w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją.

Rekrutacja dla nowych dzieci rozpocznie się od 2 marca 2020 r.

Wnioski o przyjęcie do  przedszkola można składać do 31 marca 2020 r. do godz. 15.30.

 

 


Drodzy Rodzice !!!

Przed Wami wybór przedszkola dla Waszego dziecka.

Chcąc ułatwić Wam podjęcie decyzji organizujemy w naszym przedszkolu

DNI OTWARTE,

- podczas których będzie można:

- zwiedzić przedszkole,

- poznać ofertę edukacyjną,

- porozmawiać z Dyrektorem oraz kadrą pedagogiczną.

Zapraszamy od 14:30 do 15:15 w każdy poniedziałek marca:

- 02.03.2020 r. 

- 09.03.2020 r.

- 16.03.2020 r. 

- 23.03.2020 r. 

- 30.03.2020 r. .

 


Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).

Szczegółowe kryteria:

UCHWAŁA NR XXVI/599/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR LXVI/1650/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacynego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków:

Lp.

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

1.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

2 – 31 marca 2020 r.

 

25 maja – 2 czerwca 2020 r.

 

2.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności,o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

 

 

do 1 kwietnia 2020 r.

 

do 3 czerwca 2020 r.

 

3.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

24 kwietnia 2020 r.

17 czerwca 2020 r.

 

4.

 

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

 

27 kwietnia – 8 maja 2020 r.

 

18 – 25 czerwca 2020 r.

 

5.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

11 maja 2020 r.

26 czerwca 2020 r.