Rekrutacja 2019/2020

Lista dzieci zakwalifikowanych

do Samorządowego Przedszkola nr 98 w Krakowie z rekrutacji uzupełniającej:

1. Wielgus Martyna

2. Piróg Maciej

3. Stanek Krystian

4. Tłustowski Adam

 

Potwierdzenie woli Rodziców dzieci przyjętych do naszej placówki z rekrutacji uzupełniającej

Podpisywanie oświadczeń woli przyjęcia dziecka do przedszkola będzie odbywało się w następujących terminach:

- 24.06.2019r. poniedziałek 14:00-15:00

- 25.06.2019r. wtorek 15:00-17:00

- 26.06.2019r. środa 8:00 – 9:30.

 

 


Rekrutacja uzupełniająca:

Przyjmowanie wniosków do przedszkola odbywać się będzie od 27.05 do 04.06.2019 r. w następujących godzinach:

27.05 (poniedziałek) - g. 14 - 15

28.05 (wtorek) - g. 15 - 17

31.05 (piątek)- g. 7.30 - 9.30

03.06 (poniedziałek) - g. 14 - 15

04.06 (wtorek) - g. 15 - 17


Potwierdzenie woli Rodziców dzieci nowo przyjętych do naszej placówki i kontynuujących 

Podpisywanie oświadczeń woli przyjęcia dziecka do przedszkola (dotyczy to także rodziców dzieci kontynuujących)

będzie odbywało się od  29.04.2019 r. do 10.05.2019 r. w następujących terminach:

- 30.04.2019r. (wtorek)  15:00 - 17:00

- 06.05.2019r. (poniedziałek) 8:00 - 10:00 i 14:00 - 16:00

- 07.05.2019r. (wtorek) 15:00 - 17:00

- 08.05.2019r. (środa) 8:30 - 10:30

- 09.05.2019r. (czwartek) 15:00 - 16:30

- 10.05.2019r. (piątek) 7:30 - 10:00.
 

Brak potwierdzenia woli  korzystania z usług przedszkola oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu.

 


Lista kandydatów zakwalifikowanych do naszego przedszkola:

Lista_kandydat_w_zakwalifikowanych-26-04-2019.pdf

 

 


Wnioski składać można w dniach od 1 marca do 29 marca 2019 r. w wyznaczonych terminach:

- poniedziałek 15:00 - 16:30

- środa 12:00 - 13:30

- piątek 6:45 - 8:00 .

ZACHĘCAMY RODZICÓW DO ELEKTRONICZNEGO WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA,

A NASTĘPNIE ZŁOŻENIE WERSJI PAPIEROWEJ W PRZEDSZKOLU PIERWSZEGO WYBORU.

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW REKRUTACYJNYCH NA ROK 2019/20 ODBYWA SIĘ W SERWISIE DLA RODZICÓW NA STRONIE: 

https://portaledukacyjny.krakow.pl/196467,artykul,rekrutacja_do_przedszk...

 

                             Zapraszamy 

 


Drodzy Rodzice !!!

Przed Wami wybór przedszkola dla Waszego dziecka.

Chcąc ułatwić Wam podjęcie decyzji

organizujemy w naszym przedszkolu

DNI OTWARTE,

- podczas których będzie można:

- zwiedzić przedszkole,

- poznać ofertę edukacyjną,

- porozmawiać z Dyrektorem oraz kadrą pedagogiczną.

Zapraszamy od 14:30 do 15:15

- 08.03.2019 r. (piątek)

- 15.03.2019 r. (piątek)

- 22.03.2019 r. (piątek).

 


Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych:

kryteria naboru.pdf


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków:

Lp.

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

1.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

1 – 29 marca 2019 r.

 

27 maja – 4 czerwca 2019 r.

 

2.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności,o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

 

 

do 1 kwietnia 2019 r.

 

do 5 czerwca 2019 r.

 

3.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

26 kwietnia 2019 r.

19 czerwca 2019 r.

 

4.

 

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

 

29 kwietnia – 10 maja 2019 r.

 

21 – 27 czerwca 2019 r.

 

5.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

13 maja 2019 r.

28 czerwca 2019 r.