List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

 

Prosimy wszystkich Rodziców o zapoznanie się 

z listem Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego,

dotyczącego apelu o docenienie wagi problemu,

jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

List dostępny jest w załącznikach pod linkiem:

https://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/225116,1812,komunikat,lis...