Grupa III

 

PAŹDZIERNIK

Tydzień 1 : Jak jesienią dbać o zdrowie?    

rozwijanie mowy, kształtowanie nawyków prozdrowotnych,

budzenie zainteresowania literami./ poznanie litery A,a w toku zabaw /

odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 1

 poznanie zawodu lekarza,

rozwijanie sprawności fizycznej podczas zabaw ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych

doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych,

poznawanie cech kwadratu, 

rozwijanie umiejętności klasyfikowania/ segregowanie figury na podst. 1 cechy, kształtu/

rozwijanie umiejętności plastycznych,/ wykorzystanie materiału przyrodniczego/

ćwiczenie pamięci długotrwałej./ np. zapamiętanie krótkiej rymowanki/

   

Tydzień 2: Kto może być nauczycielem?    

rozwijanie mowy/wypowiadanie się na podstawie wysłuchanego tekstu

 poznawanie roli nauczyciela,

budzenie zainteresowania literami/ poznanie litery L, l  w toku zabaw/

odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 2

rozwijanie sprawności fizycznej,/ aktywne uczestnictwo w ćw. Gimnastycznych/

rozwijanie umiejętności wokalnych,/tworzenie prostych melodii do krótkiego tekstu/

rozwijanie kompetencji twórczych/ np. konstruowanie modelu wynalazku i nazywanie go/

 ćwiczenie pamięci, 

rozwijanie umiejętności plastycznych.                     

 

Tydzień 3: W co się bawi z nami jesienny wiatr?    

rozwijanie mowy,/ ćw. wyrazistej artykulacji/

 kształtowanie umiejętności właściwego doboru ubrań do pogody

budzenie zainteresowania literami./ poznanie litery O,o w toku zabaw /

odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 3,

 rozwijanie wiedzy na temat zdrowia,

rozwijanie sprawności fizycznej.

kształtowanie wrażliwości na zmianę tempa i dynamiki muzyki,

 rozwijanie wiedzy na temat pojazdów wodnych

budzenie zainteresowań technicznych,/ wykonanie modelu anemometru// wiatromierza/ 

rozwijanie kompetencji emocjonalnych/poznanie  sposobów radzenia sobie ze złością/

 rozwijanie sprawności manualnej – wyrażenie siebie za pomocą ekspresji plastycznej

 

Tydzień 4: Jaki plan na jesień mają zwierzęta?    

rozwijanie mowy- wypowiadanie się zdaniami złożonymi, wzbogacanie słownictwa

 rozwijanie wiedzy na temat jesiennych zwyczajów zwierząt,

Odkrywanie  litery M,m w toku zabaw

odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 4,

 poznawanie ekosystemu leśnego,

rozwijanie sprawności fizycznej.

kształtowanie słuchu i wrażliwości muzycznej,

 rozwijanie wiedzy na temat ptaków./poznanie  nazwy ptaków /

rozwijanie postawy badawczej, rozwijanie wiedzy przyrodniczej,

rozwijanie umiejętności plastycznych,/ igiełkowa sztuka- praca przestrzenna/


Wrzesień

Tydzień I- Poznajmy się
- rozwijanie mowy
- rozwijanie kompetencji społecznych; umiejętności współpracy
- rozwijanie wrażliwości
- kształtowanie zaufania do siebie i otoczenia

Tydzień II- Co słychać w przedszkolu
- rozwijanie mowy; wypowiadanie się pełnymi zdaniami
- rozwijanie analizy i syntezy słuchowej
- kształtowanie umiejętności dekodowania symboli
- ustalenie kodeksu grupowego
- rozwijanie sprawności fizycznej
- rozwijanie  poczucia rytmu
- rozwijanie samodzielności poznawczej
- rozwijanie kompetencji społecznych
- rozwijanie umiejętności plastycznych

Tydzień III-Jak być superbezpiecznym?

- rozwijanie mowy
- poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa
- rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy
- nazywanie figur geometrycznych
- rozwijanie dykcji i artykulacji
- rozwijanie mowy
- rozwijanie sprawności fizycznej
- rozwijanie umiejętności plastycznych

Tydzień IV-Jakie są moje supermoce?

- poznawanie części ciała
- rozwijanie logicznego myślenia
- rozwijanie sprawności fizycznej
- rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej
- rozwijanie inteligencji emocjonalnej
- rozwijanie pamięci

- rozwijanie mowy

Tydzień V- Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny?

- poszerzanie wiedzy na temat cech charakterystycznych jesieni w Polsce
- rozwijanie mowy
- zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego jakim jest park
- rozwijanie wyobraźni muzycznej oraz umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni
- budzenie ciekawości poznawczej
- rozwijanie aktywności badawczej
- rozwijanie sprawności fizycznej
- rozwijanie umiejętności plastycznych  


UWAGA RODZICE!

WARTO WIEDZIEĆ ŻE :

  • Dziecko „podleczone” lub bezpośrednio po przebytej chorobie jest wyraźnie osłabione i jego organizm jest bardzo podatny na kolejne infekcje czy inne choroby.

  • Warto zdać sobie sprawę, że niewyleczona do końca choroba niesie za sobą powikłania i konsekwencje zdrowotne. Często nieświadomi tego rodzice podejmują ryzyko i odprowadzają do przedszkola dzieci wykazujące jeszcze objawy chorobowe.

  •  Nawet zwykłe zapalenie górnych dróg oddechowych nieleczone lub leczone nieodpowiednio może u małego dziecka doprowadzić do rozwoju poważniejszej choroby lub powikłań. Konsekwencją tego jest przedłużona absencja w pracy przynajmniej jednego z rodziców, podnosi to koszty leczenia dziecka oraz naraża je na długotrwałe problemy zdrowotne oraz utratę treści dydaktycznych realizowanych w tym czasie w przedszkolu.

  • Nikt z rodziców nie chce, by inne dzieci narażały jego własne na zachorowanie, a każde chore, przeziębione dziecko przebywające w przedszkolu jest zagrożeniem dla pozostałych.

  • Obowiązek zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki podczas choroby oraz samego leczenia spoczywa wyłącznie na rodzicach - opiekunach prawnych.

Warto pamiętać!

  • Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką powinny pozostać w domu.

  • Prosimy nie przyprowadzać dzieci przeziębionych.

  • Katar to także choroba.

  • Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia.

  • Jeżeli dziecko źle się poczuje, natychmiast Państwa o tym powiadomimy, dlatego prosimy, aby numery Waszych telefonów, którymi dysponujemy, były na bieżąco aktualizowane.