Grupa II

W miesiącu wrześniu dzieci:

Zapoznają się;

-z nową salą przedszkolną, znajdującymi się na niej zabawkami i ich przeznaczeniem

-ze swoim rozpoznawczym znaczkiem w szatni

-pojazdami specjalistycznymi i ich znaczeniem dla społeczeństwa

Rozwijać będą umiejętność:

-klasyfikowania przedmiotów

-rozpoznawania i nazywania podstawowych figur geometrycznych (trójkąt, koło, kwadrat, prostokąt)

-uważnego słuchania i wypowiadania na dany temat

-podawania i przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas przechodzenia przez ulicę

-logicznego myślenia

-koncentracji uwagi

-dbania o własne zdrowie (unikanie hałasu , przestrzeganie zasad higieny w związku z pandemią covid -19)

-przeliczania

-wypowiadania się na temat oznak jesieni oraz zwyczajów wybranych zwierząt związanych z tą porą roku

Rozwijać będą:

- umiejętności społeczne, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi, zachowania zgodnie z kontraktem grupowym

-sprawności manualne, umiejętności wokalne i poruszania się przy muzyce

-wypowiadania się na określony temat

- pamięć

- aktywność twórczą

-spostrzegawczość

W zabawach dzieci będą kształtować umiejętność nazywania, rozpoznawania i wyrażania emocji, poznawania samego siebie i budowania poczucia własnej wartości

 


2019/20 r.


Drodzy Rodzice

Zrealizowaliśmy projekt "Zegar". W najbliższym czasie pragniemy jednak wykonać dodatkowe zadania,

które wzbogacą wiedzę dzieci nt. pomiaru czasu.

Jesteśmy również w trakcie realizowania całorocznej innowacji pedagogicznej

pt. "Dziecko w świecie uczuć i emocji".

 


UWAGA RODZICE!

 

WARTO WIEDZIEĆ ŻE :

 • Dziecko „podleczone” lub bezpośrednio po przebytej chorobie jest wyraźnie osłabione i jego organizm jest bardzo podatny na kolejne infekcje czy inne choroby.
   

 • Warto zdać sobie sprawę, że niewyleczona do końca choroba niesie za sobą powikłania i konsekwencje zdrowotne. Często nieświadomi tego rodzice podejmują ryzyko i odprowadzają do przedszkola dzieci wykazujące jeszcze objawy chorobowe.
   

 •  Nawet zwykłe zapalenie górnych dróg oddechowych nieleczone lub leczone nieodpowiednio może u małego dziecka doprowadzić do rozwoju poważniejszej choroby lub powikłań. Konsekwencją tego jest przedłużona absencja w pracy przynajmniej jednego z rodziców, podnosi to koszty leczenia dziecka oraz naraża je na długotrwałe problemy zdrowotne oraz utratę treści dydaktycznych realizowanych w tym czasie w przedszkolu.
   

 • Nikt z rodziców nie chce, by inne dzieci narażały jego własne na zachorowanie, a każde chore, przeziębione dziecko przebywające w przedszkolu jest zagrożeniem dla pozostałych.

 • Obowiązek zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki podczas choroby oraz samego leczenia spoczywa wyłącznie na rodzicach - opiekunach prawnych.

 

Warto pamiętać!

 • Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką powinny pozostać w domu.

 • Prosimy nie przyprowadzać dzieci przeziębionych.

 • Katar to także choroba.

 • Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia.

 • Jeżeli dziecko źle się poczuje, natychmiast Państwa o tym powiadomimy, dlatego prosimy, aby numery Waszych telefonów, którymi dysponujemy, były na bieżąco aktualizowane.

 


 

Drodzy Rodzice,

rozpoczynamy równolegle dwie akcje czytelnicze: Cała Polska Czyta Dzieciom

oraz Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury

W ramach tych akcji pragniemy zaprosić Państwa do odwiedzania naszej grupy

i czytania przedszkolakom wybranych bajek (podobnie jak w zeszłym roku).

Liczymy na Państwa, a dla każdego dziecka odwiedziny w przedszkolu jego rodzica to wyjątkowe chwile.

Dziękujemy 

Drodzy Rodzice!!!

Prosimy o aktualizowanie numerów telefonów,
jeśli zaszły jakieś zmiany.

Dziękujemy !!!