Grupa II

Czerwiec

Tydzień I: Wszystkie dzieci nasze są
-rozwijanie mowy
-rozwijanie sprawności w zakresie dużej motoryki
-rozwijanie umiejętności liczenia
-umuzykalnianie dzieci
-rozwijanie umiejętności klasyfikowania
-rozwijanie inwencji twórczej
Karta pracy cz. 2, nr 50-54

Tydzień II: Na moim podwórku
-rozwijanie mowy, swobodnej wypowiedzi na określony temat
-kształtowanie prawidłowej mowy
-rozwijanie umiejętności liczenia
-rozwijanie zwinności w zabawach ruchowych
-omawianie zasad bezpiecznej jazdy rowerowej
-rozwijanie zainteresowania przyrodą, stanem czystości powietrza
-kształtowanie właściwego zachowania wobec nieznajomych
Karta pracy cz.2, nr 55-56

Tydzień III: Nachodzi lato.
-zachęcenie do aktywnego spędzania czasu
-doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się na określony temat
-rozwijanie sprawności motoryki małej
-rozwijanie umiejętności skupiania uwagi
-tworzenie warunków do zabaw manualnych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów
-wymienianie cech lata oraz skojarzeń z nim związanych

Tydzień IV: Zbliżają się wakacje
-kształtowanie prawidłowej wymowy 
-rozwijanie aktywności twórczej
-rozwijanie sprawności manualnej
-rozwijanie sprawności fizycznej
-rozwijanie umiejętności liczenia
-umuzykalnianie dzieci
-wypowiadanie się na temat wybranych miast Polski
-przypomnienie zasad bezpiecznego letniego wypoczynku  
Karta pracy cz. 2, nr 57-58

Maj

Tydzień I -Łąka wiosną

· rozwijanie mowy wypowiadania się na temat Łąki w okresie wiosennym

· rozwijanie sprawności  fizycznej 

· rozwijanie sprawności manualnej

· umuzykalnianie dzieci

· rozwijanie wiedzy w zakresie nauk związanych z  przyrodą

· rozwijanie rozumowania.

Karty pracy,cz.4 i cz.2 nr 32-37

Tydzień II  Wiosna na wsi

· rozwijanie mowy

· rozwijanie sprawności ruchowej

· rozwijanie orientacji przestrzennej 

· rozwijanie sprawności manualnej w zakresie rysowania łączenia obrazków

· rozwijanie matematyczne 

· umuzykalnianie dzieci

Karty pracy,cz.2 nr 38-41

Tydzień III  Znamy rożne zawody

· rozwijanie sprawności fizycznej

· rozwijanie mowy , umiejętności wypowiadania się na temat zawodów które wykonują ludzie 

· rozwijanie sprawności manualnej w zakresie rysowania oraz malowania

· rozwijanie się w zakresie przedsiębiorczości ,, idziemy na zakupy,,

· rozwijanie aktywności twórczej 

· rozwijanie umiejętności szacunku do danych zawodów

Karty pracy, cz 2 nr 42-45

Tydzień IV Moi rodzice

· rozwijanie mowy 

· rozwijanie sprawności ruchowej

· rozwijanie umiejętności  w zakresie liczenia 

· rozwijanie sprawności manualnej 

· rozwijanie spostrzegawczości w zadaniu 

· rozwijanie w zakresie rozumowania tekstu czytanego o rodzinie. 

Karty pracy, cz 2 nr 46-49


Marzec

Tydzień 1. Chciałbym być muzykiem.

 • rozwijanie: mowy; odpowiadanie na pytania dotyczące utworu, wypowiadanie się na temat instrumentów

 • rozwijanie sprawności manualnej

 • kształtowanie wrażliwości muzycznej, rozwijanie umiejętności wokalnych

 • doskonalenie orientacji przestrzennej z zastosowaniem pojęć: na, pod, przed, za, obok, między…

 • rozwijanie aktywności twórczej; malowanie nastroju wysłuchanego fragmentu muzyki poważnej

karta pracy, cz. 2, nr 12 -13

Tydzień 2. Chciałbym być aktorem.

 • rozwijanie poprawnej i wyraźnej mowy

 • kształtowanie sprawności w zakresie dużej motoryki; uczestniczenie w różnorodnych ćwiczeniach ruchowych

 • rozwijanie sprawności manualnej

 • zapoznanie z teatrzykiem cieni

 • rozwijanie umiejętności dodawania w zakresie pięciu

 • zapoznanie z wybraną baśnią; odtwarzanie scenek inspirowanych treścią baśni

karta pracy, cz. 2, nr 14- 15

Tydzień 3. Nadeszła wiosna

 • rozwijanie mowy; odpowiadanie na pytania dotyczące utworu

 • rozwijanie sprawności manualnej; starannego rysowania po śladach rysunków

 • zapoznanie i nazywanie wybranych elementów pogody

 • rozwijanie umiejętności liczenia

 • poznawanie oznak nowej pory roku; wymienianie oznak wiosny

karty pracy, cz. 2, nr 16- 19

Tydzień 4. Wielkanoc

 • poznawanie symboli związanych z Wielkanocą

 • rozwijanie sprawności fizycznej

 • rozwijanie mowy; wypowiadanie się na temat inscenizacji

 • rozwijanie sprawności manualnej

 • rozwijanie umiejętności liczenia

 • umuzykalnianie dzieci

 • rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego; opowiadanie historyjki,

karta pracy, cz. 2,nr 20-23


LUTY

Tydzień I- Jestem samodzielny w kuchni.

 • rozwijanie mowy

 • rozwijanie sprawności fizycznej

 • zapoznanie z wyposażeniem kuchni, pracą kucharza

 • rozwijanie umiejętności liczenia

 • umuzykalnianie dzieci

 • rozwijanie sprawności rąk

 • zachęcanie do przygotowania prostych potraw

 • rozwijanie percepcji słuchowej

Karta pracy , część 2, nr 1-5

Tydzień II- Karnawał.

 • rozwijanie wrażliwości emocjonalnej

 • zapoznanie z tradycją balu karnawałowego

 • stwarzanie okazji do swobodnej ekspresji słownej, ruchowej i plastycznej

 • rozwijanie słuchu i pamięci muzycznej

 • kształtowanie poczucia rytmu

 • wzbogacanie słownictwa o nowe pojęcia

 • rozwijanie dłuższej fazy wydechu

 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej

 • utrwalanie wyglądu i nazw figur geometrycznych

Tydzień III- W krainie baśni.

 • rozwijanie mowy

 • rozwijanie sprawności fizycznej

 • rozwijanie sprawności manualnej

 • rozwijanie umiejętności liczenia

 • zachęcanie do udziału w inscenizowaniu ruchem utworów literackich

 • rozwijanie percepcji słuchowej

Karta pracy, częś

2, nr 6-7

Tydzień IV- Chciałbym być matematykiem.

 • rozwijanie mowy

 • zachęcanie do ćwiczeń z różnymi przyborami

 • utrwalenie pojęcia para

 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania

 • rozwijanie umiejętności liczenia

 • rozwijanie sprawności manualnej

 • rozwijanie umiejętności mierzenia i ważenia

Karta pracy, część 2, nr 8- 11

 

Styczeń

Tydzień I: Zwierzęta są głodne.

 • rozwijanie mowy, posługiwanie się nazwami; karmnik, sroka

 • rozwijanie sprawności manualnej

 • rozwijanie umiejętności liczenia

 • rozwijanie muzykalności i umiejętności poruszania się przy muzyce

 • rozwijanie sprawności fizycznej

Karty pracy: cz.1, nr 54- 55

Tydzień II: Zimowe zabawy.

 • rozwijanie mowy oraz umiejętności dłużej wypowiedzi na temat zabaw zimowych

 • rozwijanie sprawności manualnej

 • rozwijanie umiejętności wokalnych

 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania, segregowanie według określonego kryterium

Karty pracy: cz.1, nr 56- 57

Tydzień III: Babcia i Dziadek

 • rozwijanie mowy oraz umiejętności dłuższej wypowiedzi na temat swojej babci

 • rozwijanie sprawności manualnej, wykonywanie upominku dla babci i dziadzia

 • rozwijanie umiejętności wokalnych, śpiewanie piosenki dla babci i dziadzia

 • recytowanie wiersza związanego tematycznie ze zbliżającym się świętem

Karty pracy: cz1., nr 58-60

Tydzień IV: Projekt aparat

 • wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata,

 • podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej:

- oglądanie książek związanych z tematyką projektu

-zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi ( wykonanie modelu aparatu wykorzystaniem różnorodnych materiałów)

 • korzystanie z nowoczesnej technologii (multimediadialny spacer do zakładu fotograficznego i muzeum fotografii)

 • zainteresowanie dzieci rozwojem wiedzy informacyjnej oraz nowymi możliwościami komunikowania się.


 

Grudzień

Tydzień I- Domowi ulubieńcy.

 • rozwijanie mowy

 • uwrażliwianie  dzieci na to, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania

 • rozwijanie umiejętności okazywania życzliwości i troski wobec zwierząt

 • umuzykalnianie dzieci

 • uwrażliwianie na wartości moralne ( dobro), z wykorzystaniem bajek opisujących postać Mikołaja

 • rozwijanie sprawności manualnej

 • rozwijanie orientacji przestrzennej; wyznaczanie kierunków względem siebie, z zastosowaniem słów: przed siebie, za siebie, w bok

 • rozwijanie sprawności fizycznej

Karty pracy nr 42- 45

Tydzień II- Zima, tuż, tuż…

 • zapoznanie i wymienianie oznak zbliżającej się nowej pory roku

 • rozwijanie sprawności manualnej w zakresie wycinania

 • umuzykalnianie dzieci z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych

 • rozwijanie umiejętności liczenia

 • rozwijanie sprawności fizycznej

Karty pracy nr 46- 49

Tydzień III, IV- Nadchodzą święta…

 • rozwijanie mowy, przygotowywanie tekstów ról wykonywanych podczas jasełek grupowych

 • rozwijanie umiejętności składania elementów w całość

 • rozwijanie umiejętności wokalnych, śpiewanie kolęd i piosenek o tematyce bożonarodzeniowej

 • rozwijanie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmów

 • rozwijanie odczucia przynależności do grupy i rodziny poprzez tworzenie warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka; uczestniczenie w ramach grupy w: uroczystym obiedzie wigilijnym (17 XII ) i jasełkach (22. XII)

Karty pracy nr 50-53


Listopad

Tydzień I- Pada deszcz.

 • zapoznanie z oznakami późnej jesieni i ich wymienianie

 • rozwijanie sprawności manualnej

 • rozwijanie umiejętności liczenia (w zakresie czterech)

 • rozwijanie sprawności fizycznej

 • umuzykalnianie dzieci poprzez śpiew i zabawy przy piosence

Tydzień II- Dbamy o zdrowie.

 • zachęcanie do właściwego zachowania podczas kataru (używania chusteczek higienicznych)

 • rozwijanie sprawności fizycznej

 • umuzykalnianie dzieci poprzez śpiew i zabawy przy piosence

 • rozwijanie umiejętności wycinania

 • rozwijanie orientacji przestrzennej, stosowanie pojęć: na, przed, za, w

Tydzień III- Tutaj rosły paprocie.

 • poznawanie (ogólne) historii powstawania węgla kamiennego

 • rozwijanie sprawności manualnej

 • rozwijanie umiejętności wokalnych

 • rozwijanie umiejętności szeregowania (od najmniejszej do największej i na odwrót)

 • rozwijanie sprawności fizycznej

Tydzień IV – Urządzenia elektryczne.

 • rozwijanie mowy

 • rozwijanie sprawności fizycznej

 • umuzykalnianie dzieci; uwrażliwianie na zmiany dynamiczne

 • rozwijanie umiejętności liczenia (w zakresie czterech)

 • rozwijanie sprawności manualnej


Październik:

Tydzień pierwszy- Jesień w sadzie

 • Poznajemy owoce - oglądamy, opisujemy, porównujemy

( rozpoznajemy po kształcie smaku i zapachu.

 • Zabawy matematyczne odtwarzanie i układanie rytmu w ciągu owoców, przeliczanie owoców w dwóch koszach porównywanie gdzie jest więcej a gdzie mniej.

 • Kolorowe jabłuszko - wypełnianie obrazka kuleczkami z bibuły, doskonalenie sprawności manualnej.

 • Słuchanie i śpiewanie piosenek o tematyce jesiennej ,,Kasztanek’’, ,,Jesień w sadzie’’

 • Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej- składanie w całość pociętego na części obrazka.

 

Tydzień drugi- Jesień w ogrodzie

 • Dary jesieni - segregowanie warzyw do koszyków wg rodzaju.Słuchanie wiersza ,,Dary Jesieni’’.Rysowanie humorystycznych portretów warzyw.

 • Ulubione warzywa - wydzieranka z kolorowego papieru.Zabawy ruchowe inspirowane piosenką kolorowy pomidorek.

 • Zabawy w warzywny teatrzyk - wykonanie warzywnych kukiełek,ćwiczenie umiejętności prowadzenia dialogu.

 • Zabawy ze śpiewem do piosenki ,,Buraczek i cebulka’’,zabawy w sprzedawanie i kupowanie warzyw. Słuchanie wiersza ,,Na straganie’’.

 

Tydzień trzeci-Co wiem o sobie samym

 • Poznajemy części ciała- wskazywanie i nazywanie części ciała,określanie cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu.

 • Zabawa nasze imiona - odnajdywanie wizytówki ze swoim imieniem w rozsypance, jaką głoskę słyszę na początku swojego imienia.

 • Doskonalenie sprawności manualnej podczas prób wycinania nożyczkami-wycinamy paseczki, porównywanie ich długości i grubości.

 • Ustawianie się w szeregu, odpowiadanie na pytanie, który z kolei?

 

Tydzień czwarty-moje zmysły

 • Uszy słyszą - Słuchanie opowiadania,, Uszy na sprzedaż’’-rozmowy na temat jak ważny jest słuch, czy dźwięki zawsze są przyjemne?Słuchanie muzyki relaksacyjnej.

 • Zabawy ruchowe i muzyczne utrwalające znajomość części ciała.

 • Miękkie czy twarde - porównywanie faktur różnych materiałów.

 • Znam zmysły-ćwiczenia warg, języka-zabawy przy piosence ,,O zmysłach.

 • Nazywanie rysunków co jest słodkie, słone lub gorzkie.Słuchanie wiersza Bożeny Formy,,Moje oczy’’.

 


W miesiącu wrześniu dzieci:

Zapoznają się;

-z nową salą przedszkolną, znajdującymi się na niej zabawkami i ich przeznaczeniem

-ze swoim rozpoznawczym znaczkiem w szatni

-pojazdami specjalistycznymi i ich znaczeniem dla społeczeństwa

Rozwijać będą umiejętność:

-klasyfikowania przedmiotów

-rozpoznawania i nazywania podstawowych figur geometrycznych (trójkąt, koło, kwadrat, prostokąt)

-uważnego słuchania i wypowiadania na dany temat

-podawania i przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas przechodzenia przez ulicę

-logicznego myślenia

-koncentracji uwagi

-dbania o własne zdrowie (unikanie hałasu , przestrzeganie zasad higieny w związku z pandemią covid -19)

-przeliczania

-wypowiadania się na temat oznak jesieni oraz zwyczajów wybranych zwierząt związanych z tą porą roku

Rozwijać będą:

- umiejętności społeczne, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi, zachowania zgodnie z kontraktem grupowym

-sprawności manualne, umiejętności wokalne i poruszania się przy muzyce

-wypowiadania się na określony temat

- pamięć

- aktywność twórczą

-spostrzegawczość

W zabawach dzieci będą kształtować umiejętność nazywania, rozpoznawania i wyrażania emocji, poznawania samego siebie i budowania poczucia własnej wartości


UWAGA RODZICE!

WARTO WIEDZIEĆ ŻE :

 • Dziecko „podleczone” lub bezpośrednio po przebytej chorobie jest wyraźnie osłabione i jego organizm jest bardzo podatny na kolejne infekcje czy inne choroby.

 • Warto zdać sobie sprawę, że niewyleczona do końca choroba niesie za sobą powikłania i konsekwencje zdrowotne. Często nieświadomi tego rodzice podejmują ryzyko i odprowadzają do przedszkola dzieci wykazujące jeszcze objawy chorobowe.

 •  Nawet zwykłe zapalenie górnych dróg oddechowych nieleczone lub leczone nieodpowiednio może u małego dziecka doprowadzić do rozwoju poważniejszej choroby lub powikłań. Konsekwencją tego jest przedłużona absencja w pracy przynajmniej jednego z rodziców, podnosi to koszty leczenia dziecka oraz naraża je na długotrwałe problemy zdrowotne oraz utratę treści dydaktycznych realizowanych w tym czasie w przedszkolu.

 • Nikt z rodziców nie chce, by inne dzieci narażały jego własne na zachorowanie, a każde chore, przeziębione dziecko przebywające w przedszkolu jest zagrożeniem dla pozostałych.

 • Obowiązek zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki podczas choroby oraz samego leczenia spoczywa wyłącznie na rodzicach - opiekunach prawnych.

 

Warto pamiętać!

 • Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką powinny pozostać w domu.

 • Prosimy nie przyprowadzać dzieci przeziębionych.

 • Katar to także choroba.

 • Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia.

 • Jeżeli dziecko źle się poczuje, natychmiast Państwa o tym powiadomimy, dlatego prosimy, aby numery Waszych telefonów, którymi dysponujemy, były na bieżąco aktualizowane.


2019/20 r.


Drodzy Rodzice

Zrealizowaliśmy projekt "Zegar". W najbliższym czasie pragniemy jednak wykonać dodatkowe zadania,

które wzbogacą wiedzę dzieci nt. pomiaru czasu.

Jesteśmy również w trakcie realizowania całorocznej innowacji pedagogicznej

pt. "Dziecko w świecie uczuć i emocji".


 

Drodzy Rodzice,

rozpoczynamy równolegle dwie akcje czytelnicze: Cała Polska Czyta Dzieciom

oraz Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury

W ramach tych akcji pragniemy zaprosić Państwa do odwiedzania naszej grupy

i czytania przedszkolakom wybranych bajek (podobnie jak w zeszłym roku).

Liczymy na Państwa, a dla każdego dziecka odwiedziny w przedszkolu jego rodzica to wyjątkowe chwile.

Dziękujemy


 

Drodzy Rodzice!!!

Prosimy o aktualizowanie numerów telefonów,
jeśli zaszły jakieś zmiany.

Dziękujemy !!!