Grupa I

 Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc PAŹDZIERNIK 

1. Jesień w sadzie
- kształtowanie poczucia rytmu
- rozwijanie orientacji przestrzennej
- rozwijanie mowy
- rozwijanie sprawności manualnej

2. Smaczne warzywa
- rozwijanie mowy
- rozwijanie sprawności manualnej
- utrwalanie wyglądu i nazw wybranych kolorów
- instrumentacja piosenki
- rozwijanie umiejętności liczenia

3. Jaki jestem
- poznawanie i nazywanie wybranych części ciała
- podkreślanie znaczenia owoców i warzyw w zdrowym odżywianiu się
- rozwijanie mowy
- rozwijanie sprawności manualnej
- wyrażanie muzyki ruchem

4. Moje zmysły                                  
-  rozwijanie zmysłów.
- umuzykalnianie dzieci.
- rozwijanie mowy.
- rozwijanie sprawności manualnej i spostrzegawczość


Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc WRZESIEŃ                                     

1.PIERWSZY RAZ W PRZEDSZKOLU

• utrwalanie imion kolegów i koleżanek z grupy.

• zapoznanie z kącikami zainteresowań; omówienie sposobu korzystania z nich.

• rozpoznawanie znaczków rozpoznawczych; wyjaśnianie, do czego służą.

• umuzykalnianie dzieci.

• uświadamianie dziecku, że jest częścią grupy.

2. NADESZŁA JESIEŃ

• rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu i wypowiadania się na
  jego temat.

• poznawanie nazw wybranych drzew.

• rozwijanie sprawności manualnych.

• kształtowanie poczucia rytmu.

• rozwijanie mowy i koncentracji uwagi.

3.CO ROBIĄ ZWIERZĘTA JESIENIĄ

• zapoznanie z nazwami zwierząt – jeż, wiewiórka, niedźwiedź

• rozwijanie mowy.

• rozwijanie sprawności manualnej.

• rozwijanie umiejętności liczenia.

                                              

 


UWAGA RODZICE!

WARTO WIEDZIEĆ ŻE :

 • Dziecko „podleczone” lub bezpośrednio po przebytej chorobie jest wyraźnie osłabione i jego organizm jest bardzo podatny na kolejne infekcje czy inne choroby.
   

 • Warto zdać sobie sprawę, że niewyleczona do końca choroba niesie za sobą powikłania i konsekwencje zdrowotne. Często nieświadomi tego rodzice podejmują ryzyko i odprowadzają do przedszkola dzieci wykazujące jeszcze objawy chorobowe.
   

 •  Nawet zwykłe zapalenie górnych dróg oddechowych nieleczone lub leczone nieodpowiednio może u małego dziecka doprowadzić do rozwoju poważniejszej choroby lub powikłań. Konsekwencją tego jest przedłużona absencja w pracy przynajmniej jednego z rodziców, podnosi to koszty leczenia dziecka oraz naraża je na długotrwałe problemy zdrowotne oraz utratę treści dydaktycznych realizowanych w tym czasie w przedszkolu.
   

 • Nikt z rodziców nie chce, by inne dzieci narażały jego własne na zachorowanie, a każde chore, przeziębione dziecko przebywające w przedszkolu jest zagrożeniem dla pozostałych.

 • Obowiązek zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki podczas choroby oraz samego leczenia spoczywa wyłącznie na rodzicach - opiekunach prawnych.

 

Warto pamiętać!

 • Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką powinny pozostać w domu.

 • Prosimy nie przyprowadzać dzieci przeziębionych.

 • Katar to także choroba.

 • Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia.

 • Jeżeli dziecko źle się poczuje, natychmiast Państwa o tym powiadomimy, dlatego prosimy, aby numery Waszych telefonów, którymi dysponujemy, były na bieżąco aktualizowane.

 


 

Drodzy Rodzice!!!

Prosimy o aktualizowanie numerów telefonów,
jeśli zaszły jakieś zmiany.

Dziękujemy !!!