Grupa I

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

Pierwsze dni w przedszkolu w grupie maluszków będą opierać się szczególnie na adaptacji w przedszkolu.
 

 1. Wytworzenie miłej i pogodnej atmosfery w grupie, otoczenie szczególną opieką i serdecznością dzieci nieśmiałych i płaczących.
 2. Wdrażanie do zgodnego współżycia i działania w grupie.
 3. Zaznajamianie dzieci z wyposażeniem sali, jego przeznaczeniem i sposobem użytkowania.
4. Nawiązanie serdecznego kontaktu z nauczycielką oraz personelem poprzez wyprowadzenie/ utrwalenie zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę,
    dziękuję.
Ustalenie norm oraz zasad zachowania się w przedszkolu:
• zgodne zachowanie się podczas zabaw
• szanowanie sprzętu i odkładanie go na miejsce po zakończonej
   zabawie

Wiersz do nauki na pamięć

Wiersz -  „Mam trzy latka”
Mam 3 latka, 3 i pół brodą sięgam ponad stół.
Pantofelki ładnie zmieniam,
myję rączki do jedzenia.
 Zjadam wszystko z talerzyka,
tańczę, kiedy gra muzyka.
Umiem wierszyk o koteczku,
o tchórzliwym koziołeczku,
 i o piesku co był w polu, nauczyłem się w przedszkolu.


UWAGA RODZICE!

WARTO WIEDZIEĆ ŻE :

 • Dziecko „podleczone” lub bezpośrednio po przebytej chorobie jest wyraźnie osłabione i jego organizm jest bardzo podatny na kolejne infekcje czy inne choroby.
   

 • Warto zdać sobie sprawę, że niewyleczona do końca choroba niesie za sobą powikłania i konsekwencje zdrowotne. Często nieświadomi tego rodzice podejmują ryzyko i odprowadzają do przedszkola dzieci wykazujące jeszcze objawy chorobowe.
   

 •  Nawet zwykłe zapalenie górnych dróg oddechowych nieleczone lub leczone nieodpowiednio może u małego dziecka doprowadzić do rozwoju poważniejszej choroby lub powikłań. Konsekwencją tego jest przedłużona absencja w pracy przynajmniej jednego z rodziców, podnosi to koszty leczenia dziecka oraz naraża je na długotrwałe problemy zdrowotne oraz utratę treści dydaktycznych realizowanych w tym czasie w przedszkolu.
   

 • Nikt z rodziców nie chce, by inne dzieci narażały jego własne na zachorowanie, a każde chore, przeziębione dziecko przebywające w przedszkolu jest zagrożeniem dla pozostałych.

 • Obowiązek zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki podczas choroby oraz samego leczenia spoczywa wyłącznie na rodzicach - opiekunach prawnych.

 

Warto pamiętać!

 • Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką powinny pozostać w domu.

 • Prosimy nie przyprowadzać dzieci przeziębionych.

 • Katar to także choroba.

 • Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia.

 • Jeżeli dziecko źle się poczuje, natychmiast Państwa o tym powiadomimy, dlatego prosimy, aby numery Waszych telefonów, którymi dysponujemy, były na bieżąco aktualizowane.

 


 

Drodzy Rodzice!!!

Prosimy o aktualizowanie numerów telefonów,
jeśli zaszły jakieś zmiany.

Dziękujemy !!!